ՀԱՅԿԱԶՆ ԱԲԷԼԵԱՆ

ՀԱՅԿԱԶՆ ԱԲԷԼԵԱՆ

ՀԱՅԿԱԶՆ ԱԲԷԼԵԱՆ

1915-էն առաջ «Տորք»ի անդամ, յետոյ Մաքրի գիւղի «Սասուն» մարմնամարզական միութեան երեւելի դէմքերէն։ Զինադադարէն ետք լայն գործունէութիւն ունեցած է Մաքրի գիւղի Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղին մէջ, Ժպտունիի հետ միասին։ Մասնակցած է հայկական ողիմպիականներու 1500 մ. վազքերուն։ Երկու տարի վարած է Մաքրի գիւղի սկաուտական խումբը։ 1920-ին կ'անցնի Ֆրանսա։ 1928-ին պաշտօն տրուած է իրեն կազմակերպելու Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ֆրանսայի սկաուտական խումբերը եւ շրջանը մինչեւ 1933։ Ստացած է շրջանի խմբապետի աստիճան։ Այս միջոցին մասնակցած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի բոլոր ձեռնարկներուն։ Սկաուտական գործը ղեկավարած է մինչեւ 1936։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Փարիզի շրջանային սկաուտական շարժումը շատ բան կը պարտի անոր անձնուէր աշխատանքին։

Տարածենք