ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ Ա. ԱՌՑԱՆՑ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ

 

Յունիսի վերջին շաբաթավերջին՝ Շաբաթ, 26 եւ Կիրակի, 27 Յունիս 2021-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կազմակերպութեամբ, տեղի ունեցաւ համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ա. առցանց բանակումը՝ Pan Homenetmen Online Jamboree-ն (PHOJ)։

Իր տեսակին մէջ եզակի եւ իւրայատուկ այս բանակումին մասնակցեցան միութեան 25 շրջաններէն եւ Թեհրանի Հայ Մշակութային «Արարատ» կազմակերպութենէն աւելի քան 1000 սկաուտներ (13 տարեկանէն վեր), որոնք  Շար...

2021-06-28 |

ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՍԿԱՈՒՏ. ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐՈՒ Ա. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ

 

 

 Կիրակի, 27 Յունիս 2021-ի կէսօրուան ժամը 12-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի պարտէզին մէջ տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հինգ մասնաճիւղերու (Լաթաքիա, Դամասկոս, Գամիշլի, Քեսապ եւ Հալէպ) միջ-մասնաճիւղային Սկաուտ. խորհուրդներու Ա. հանդիպումը։

Հանդիպումը վարեց Սուրիոյ Շրջանային Սկաուտ. Խորհուրդի ատենապետ եղբ. Ծերուն Գահուէճեան։ Հանդիպումին արծարծուեցան մասնաճիւղերու Սկաուտ. Խորհուրդներու աշխատանքները եւ անոնց դիմագրաւած դժուարութիւնները։

Մասնաճիւղերու ներկայացուցիչները իրենց զեկոյցները տալէ ետք,  Շար...

2021-06-27 |

ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՏՈՂԱՆՑՔԻ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎ

 

 

Կիրակի, 27 Յունիս 2021-ին, միջ-մասնաճիւղային տողանցքէն առաջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութիւնը ժողով մը գումարեց Սուրիոյ  հինգ մասնաճիւղերու վարչութիւններուն հետ:

Այս առիթով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան ատենապետ եղբ. Աւօ Տէրվիշեան ողջունեց ներկաները եւ փոխանցեց տողանցքին յայտագիրն ու ընթացքը՝ յաջողութիւն մաղթելով բոլորին: Ապա, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եղբ. Մանուկ Քէօշկերեան փոխանցեց իր սրտի  Շար...

2021-06-27 |

ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՏՈՂԱՆՑՔԻ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔՆԵՐԸ

 

Միջ֊մասնաճիւղային տողանցքի նախօրեակին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ մասնաճիւղերը, նախքան Հալէպ իրենց ժամանումը, կազմակերպեցին մարզական ներքին մրցաշարքներ, որոնց ախոյեան քոյրերուն եւ եղբայրներուն պարգեւատրումը տեղի ունեցաւ միջ-մասնաճիւղային տողանցքին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան ձեռամբ:

Այսպէս, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լաթաքիոյ մասնաճիւղին վարչութիւնը կազմակերպեց ճատրակի եւ լողի մրցաշարքներ։ Ախոյեան հանդիսացան.- եղբ. Յովսէփ Քէչէճեան (ճատրակ), քոյր Միրիամ Տէմիրճեան (լող) եւ եղբ.  Շար...

2021-06-27 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐԸ ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ 1000 ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒ ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՏՈՂԱՆՑՔՈՎ ՀԱՍՏԱՏԵՑԻՆ ԻՐԵՆՑ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

 

 

Հովանաւորութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Մասիս Եպս. Զօպուեանի, կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան, Կիրակի, 27 Յունիս 2021-ի յետմիջօրէի ժամը 5-ին, տասը տարուան ընդհատումէ ետք, Հալէպի «Ռիայէթ Շապապ» դաշտին վրայ մեծ խանդավառութեամբ տեղի ունեցաւ միջ֊մասնաճիւղային տողանցք-փառատօն՝մասնակցութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Դամասկոսի, Հալէպի, Լաթաքիոյ, Գամիշլիի եւ Քեսապի մասնաճիւղերու շեփորախումբերուն, սկաուտական կազմերուն եւ մարզական խումբերուն: Տողանցքին  Շար...

2021-06-27 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐԸ ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ 1000 ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒ ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՏՈՂԱՆՑՔՈՎ ՀԱՍՏԱՏԵՑԻՆ ԻՐԵՆՑ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

 

Հովանաւորութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Մասիս Եպս. Զօպուեանի, կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան, Կիրակի, 27 Յունիս 2021-ի յետմիջօրէի ժամը 5-ին, տասը տարուան ընդհատումէ ետք, Հալէպի «Ռիայէթ Շապապ» դաշտին վրայ մեծ խանդավառութեամբ տեղի ունեցաւ միջ֊մասնաճիւղային տողանցք-փառատօն՝մասնակցութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Դամասկոսի, Հալէպի, Լաթաքիոյ, Գամիշլիի եւ Քեսապի մասնաճիւղերու շեփորախումբերուն, սկաուտական կազմերուն եւ մարզական խումբերուն: Տողանցքին  Շար...

2021-06-27 |

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ 50 ՀԱԶԱՐ ԾԱՌ ՏՆԿԵԼՈՒ ԱՐՇԱՒ

 

Մոնթրէալի Հ.Մ.Ը.Մ.-«Կամք» մասնաճիւղը, բնապահպանութեան եւ մշակութային արժէքներու պահպանման հիմնադրամին հետ գործակցաբար, ձեռնարկած է Արցախի մէջ ծառ տնկելու արշաւի մը, որ կը նպատակադրէ 50 հազար ծառ տնկել Արցախի մէջ։

Բնապահպանութեան եւ մշակութային արժէքներու պահպանման հիմնադրամը (FPWC) այս իմաստով օգտակար աշխատանք կը տանի Հայաստանի եւ Արցախի մէջ: Այս նախաձեռնութիւնը կը կրէ «Մենք ենք  Շար...

2021-06-20 |

ՄԱՅԻՍ 28-Ի ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

 

Կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Երուսաղէմի վարչութեան, Շաբաթ, 5 Յունիս 2021-ին, Երուսաղէմի մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնադրութեան 103-րդ տարեդարձին նուիրուած ֆութպոլի աւանդական մրցաշարքը, որուն մասնակցեցան 50 մարզիկներ՝ Երուսաղէմէն, Հայֆայէն եւ Եաֆայէն։

Խաղերը ընթացան խառն խումբերու դրութեամբ։ Կրտսերները ունեցան մէկ, իսկ երէցները՝ երեք խաղեր։ Կրտսերներու նարնջագոյն, իսկ երէցներու կապոյտ խումբերը դարձան օրուան ախոյեաններ։ Մրցաշարքին  Շար...

2021-06-05 |

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ, 40-րդ տարի, թիւ 421

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի յիշատակին նուիրուած այս յատուկ թիւով տեսնել՝

· Վկայութիւն մը Գառնիկ Մկրտիչեանի մասին- Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

· Խմբագրական- Կազմակերպական հզօրանքի մարտահրաւէրը

·   Շար...

2021-06-03 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԹԻՖԼԻՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԵՕԹՆԱՄՍԵԱՅ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏԿԵՐ

 

 

Վրաստանում գործող պարէտային լուրջ սահմանափակումների եւ տեղական ծանօթ պայմանների պատճառով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Թիֆլիսի մասնաճիւղը 2020 թ.ի Սեպտեմբերի երկրորդ կէսից հիմնականում անցաւ գործունէութիւնների առցանց տարբերակին: 2021 թ.ի Փետրուարի վերջից, սակայն, որոշակի խնդիրներով գործունէութիւնները մասամբ վերսկսան գրասենեակում:

Ստորեւ՝ ընդհանուր պատկեր մը անցնող ամիսների գլխաւոր աշխատանքների վրայ.-

 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Նկարչութիւն՝ «Աջակցում եմ Արցախի արդար պայքարին» թեմայով։ Նկարների տեղադրում  Շար...

2021-05-31 |

Հ․Մ․Ը․Մ․Ի ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԱՇԽՈՅԺ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ

 

Հ․Մ․Ը․Մ․ի Մոսկուայի մասնաճիւղը, կապուած հայրենիքում տեղի ունեցած պատերազմի, ինչպէս նաեւ քորոնայի համավարակի ստեղծած սահմանափակումների հետ, ժամանակաւոր դադարից յետոյ սկաուտական գործունէութիւնը վերսկսել է 2021 թուականի Փետրուարից։

Հայ Դատի Մոսկուայի գրասենեակի տանիքի ներքոյ գործող «Լուսարձակ» հայկական կիրակնօրեայ դպրոցի սաների մասնակցութեամբ ստեղծուեց գայլիկական խումբ, որտեղ մօտ երկու ամիս իւրաքանչիւր Կիրակի անցկացուեցին գայլիկական գործունէութիւններ։

Հետագայում գայլիկական  Շար...

2021-05-31 |

50 ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒ ԽՈՍՏՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ԹԻՖԼԻՍԻ ՄԷՋ

 

30 Մայիսին, Վրաստանի մայրաքաղաք Թիֆլիսի հայ գործիչներու պանթէոնին մէջ տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Թիֆլիսի մեկուսի մասնաճիւղի սկաուտներու խոստման արարողութիւն։ Այս առիթով 50 նոր սկաուտներ համալրեցին միութեան համահայկական մեծ ընտանիքը։

Խոստման արարողութենէն ետք, սկաուտները տողանցքով ուղղուեցան Ս. Գէորգ եկեղեցի՝ նշելու Սայաթ Նովայի տօնը՝ Վարդատօնը, վարդեր խոնարհեցնելով մեծաշուղի շիրմին եւ յարգելով անոր յիշատակը։

  Շար...
2021-05-30 |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 103-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ

 

Հովանաւորութեամբ Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանի, կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղի վարչութեան, Ուրբաթ, 28 Մայիս 2021-ին, Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ ներքնասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի Ա. անկախութեան 103-ամեակին նուիրուած տօնակատարութիւն։ Առաւօտեան, Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի ընթացքին տեղի ունեցաւ Հանրապետական մաղթանք եւ դրօշակի օրհնութիւն, իսկ երեկոյեան՝ տօնակատարութիւն։

Տօնակատարութեան  Շար...

2021-05-28 |

«ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ԿԱՐԳ»Ի ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԻ ՄԵԿՆԱՐԿ

 

Շաբաթ, 22 Մայիս 2021-ին ընթացք առաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ձեռնարկած սկաուտական «Արարատեան կարգ»ի առցանց դասընթացքը։

Դասընթացքին կը մասնակցին տարբեր երկիրներէ միաւորի, մասնաճիւղի եւ շրջանային 45 խմբապետ-խմբապետուհիներ, որոնք կ’ամբողջացնեն կանոնագիրով սահմանուած պայմանները։

Հայաստանի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի քայլերգներու ունկնդրութենէն եւ միութեան ննջեցեալներուն յիշատակը մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգելէ ետք, խօսք առաւ Կեդրոնական Վարչութեան սկաուտական ներկայացուցիչներէն քոյր  Շար...

2021-05-22 |

Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՈՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆ

 

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան Երեքշաբթի, 18 Մայիս 2021-ի երեկոյեան պաշտօնական այցելութիւն մը տուաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան Մ. Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան կեդրոն, ուր հանդիպում մը ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Վարչութեան անդամներուն եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եղբայր Օշին Փիրումեանի հետ: Պատուիրակութեան մաս կը կազմէին Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի անդամ Արամ Գալուստեան, Հ.Յ.Դ. Արեւմտեան  Շար...

2021-05-18 |
Displaying 91 to 105 (of 369 news)

Տարածենք