ԵՂԲ. ԿԱՐՕ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ Է

 

8 Մայիս 2020-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան Մ. Նահանգներու շրջանը կորսնցուց իր շրջանի հաւատաւոր անդամներէն, 2002-ի «Տիպար Հ.Մ.Ը.Մ.ական» եղբ. Կարօ Գազանճեանը՝ «Ըսթէզ»ը։

Եղբ. Կարօ Գազանճեան ծնած է Հալէպ: Նախնական ուսումը կը ստանայ Ժեզուիթներու, ապա՝ Ազգ. Հայկազեան վարժարանին մէջ: Փոքր տարիքին կ’անդամակցի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հալէպի մասնաճիւղին իբրեւ սկաուտ, սակայն յատուկ սէր ունենալով մարզանքի հանդէպ, միութենական  Շար...

2020-05-09 |

Հ․Մ․Ը․Մ․Ի ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԹԻՖԼԻՍԻ ՄԵԿՈՒՍԻ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԻՆ ՀԵՏ ՏԵՍԱԺՈՂՈՎ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը շրջաններու ներկայացուցիչներուն հետ իր տեսաժողովները եզրափակելով, Շաբաթ, 2 Մայիս 2020-ին երկու տեսաժողովներ գումարեց Հ․Մ․Ը․Մ․ի Աւստրալիոյ Շրջանային Վարչութեան եւ Թիֆլիսի Մեկուսի Վարչութեան ներկայացուցիչին հետ։


Տեսաժողովին մասնակցեցան Կեդրոնական Վարչութեան դիւանի անդամները, Կեդրոնական Վարչութեան կարգ մը եղբայրներ, Համաշխարհային Սկաուտական շարժման Եւրասիոյ տարածաշրջանի կոմիտէի նախագահ եղբ․Բագրատ Եսայեան, ինչպէս նաեւ՝ Հ․Մ․Ը․Մ․ի Աւստրալիոյ  Շար...

2020-05-02 |

Հ․Մ․Ը․Մ․Ի ԵՒՐԱՍԻՈՅ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ ՏԵՍԱԺՈՂՈՎ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը շարունակելով շրջաններու ներկայացուցիչներուն հետ իր տեսաժողովները, Շաբաթ, 25 Ապրիլ 2020-ի երեկոյեան տեսաժողով մը գումարեց Հ․Մ․Ը․Մ․ի Եւրասիոյ տարածաշրջանի Վարչութիւններու ներկայացուցիչներուն հետ։


Տեսաժողովին մասնակցեցան Կեդրոնական Վարչութեան դիւանի անդամները, Կեդրոնական Վարչութեան կարգ մը եղբայրներ, Համաշխարհային Սկաուտական շարժման Եւրասիոյ տարածաշրջանի կոմիտէի նախագահ եղբ․Բագրատ Եսայեան, ինչպէս նաեւ՝ Հ․Մ․Ը․Մ․-Հ․Ա․Ս․Կ․ի, Արցախի եւ Մոսկուայի  Շար...

2020-04-25 |

ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ՝ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿ ՇԱՒԱՐՇ ՔՐԻՍԵԱՆԻ

 

Ուրբաթ, 24 Ապրիլին, Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի սկաուտներու պատուիրակութիւն մը, առաջնորդութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եղբ. Դաւիթ Յակոբեանի, Կեդրոնական Վարչութեան նախկին անդամ եւ Համաշխարհային Սկաուտական Շարժումի Եւրոասիական տարածաշրջանի նախագահ եղբ. Բագրատ Եսայեանի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան ատենապետ քոյր Սանտրա Վարդանեանի, այցելեց Հայաստանի ֆիզիքական կուլտուրայի եւ մարմնամարզի պետական հիմնարկի մուտքին կանգնեցուած Շաւարշ Քրիսեանի կիսանդրին եւ  Շար...

2020-04-24 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԾԱՂԿԵՊՍԱԿԻ ԶԵՏԵՂՈՒՄ ՝ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ-ՄԱՏՐԱՆ

 

Ուրբաթ, 24 Ապրիլ 2020-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընտանիքին անունով ծաղկեպսակ մը զետեղուեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքի Հայոց Ցեղասպանութեան յուշարձան-մատրան առջեւ, յաւարտ Ս. Պատարագի եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսի՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 105-ամեակին առիթով արտասանած պատգամին։

Ծաղկեպսակը զետեղուեցաւ Հ․Մ․Ը․Մ․ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ․ Վաչէ Նաճարեանի եւ Հ․Մ․Ը․Մ․ի Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ եղբ․ Րաֆֆի Մունջօղլեանի ձեռամբ։

  Շար...
2020-04-24 |

ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՒ ՄԵԿՈՒՍԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ ՏԵՍԱԺՈՂՈՎ

 

Միութեան աշխարհասփիւռ շրջաններու պատասխանատու մարմիններու ներկայացուցիչներուն հետ իր տեսաժողովները շարունակելով, Չորեքշաբթի, 22 Ապրիլ 2020-ի երեկոյեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը ժողով մըն ալ գումարեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի, Սուրիոյ, Ամմանի, Գահիրէի, Աղեքսանդրիոյ, Քուէյթի եւ Պաղտատի Շրջանային եւ Մեկուսի վարչութիւններուն ներկայացուցիչներուն հետ։ Տեսաժողովին մասնակցեցան Կեդրոնական Վարչութեան դիւանի անդամները եւ Սուրիոյ ներկայացուցիչը։

Ինչպէս նախորդ տեսաժողովներուն, այս ժողովին  Շար...

2020-04-22 |

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐ

 

Մեծայարգ Պրն. Արայիկ Յարութիւնեան՝
Նախագահ Արցախի Հանրապետութեան

Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը աշխարհասփիւռ իր 26 Շրջաններու 111 մասնաճիւղերուն անունով կը շնորհաւորէ Արցախի նախագահ Ձեր ընտրութիւնը՝ մաղթելով որ այդ ընտրութիւնը կը ծառայէ Հանրապետութեան զարգացման եւ Արցախ-Հայաստան-Սփիւռք եռամիասնութեան ամրապնդման։

Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւնը պաշտօնապէս մէկուկէս տարիէ կը գործէ Արցախի մէջ, սակայն Արցախն  Շար...

2020-04-21 |

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՑԱՄԱՔԱՄԱՍԻ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՏԵՍԱԺՈՂՈՎ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան հրաւիրած առցանց տեսաժողովներու շարքին երկրորդը՝ միութեան ամերիկեան ցամաքամասի ներկայացուցիչներուն հետ, տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 18 Ապրիլ 2020-ի երեկոյեան, մասնակցութեամբ Կեդրոնական Վարչութեան դիւանի անդամներու, Կեդրոնական Վարչութեան կարգ մը եղբայրներու եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւելեան եւ Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու, Հարաւային Ամերիկայի եւ Գանատայի Շրջանային Վարչութիւններու ներկայացուցիչներու։

Ժողովին արծարծուեցան Քորոնայի համաճարակի օրերուն Հ.Մ.Ը.Մ.ի ծաւալած  Շար...

2020-04-18 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՏԵՍԱԺՈՂՈՎ

 

Ուրբաթ, 10 Ապրիլ 2020-ի երեկոյեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան հրաւէրով տեղի ունեցաւ միութեան Եւրոպայի շրջաններու ներկայացուցիչներու տեսաժողովը՝ քննարկելու համար Քորոնայի տագնապի օրերուն շրջաններուն իրավիճակը եւ ստեղծուած նոր պայմաններուն յարմարող առցանց գործունէութեան ծաւալման անհրաժեշտութիւնը։

Ժողովին արծարծուեցան նաեւ տագնապալի այս օրերուն Հ.Մ.Ը.Մ.ի կողմէ աշխարհասփիւռ հայութեան ցուցաբերուած զանազան ձեւի օժանդակութիւնները։

Տեսաժողովին մասնակցեցան Եւրոպայի 12 շրջաններու ներկայացուցիչներ,  Շար...

2020-04-10 |

ՔՈՐՈՆԱ ԺԱՀՐԻՆ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԶՈՀԸ

 

1 Ապրիլ 2020-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սթոքհոլմի մասնաճիւղը կորսնցուց իր անդամներէն եղբ. Զոհրապ Ջուլհաճեանը, որ զոհ գնաց Քորոնա ժահրին վարակին։

Եղբօր յուղարկաւորութիւնն ու թաղումը պիտի կատարուին այս շաբաթ։ Պարագաներու փափաքով, եւ հասկնալի պատճառներով եղբ. Ջուլհաճեանի վերջին հրաժեշտը պիտի կատարուի առանց ժողովրդային ներկայութեան։

Փոխան ծաղկեպսակի կարելի է նուիրատուութիւններ կատարել Սթոքհոլմի «Ազատամարտ» կեդրոնի BG 588-0455 դրամատնային  Շար...

2020-04-10 |

ՆՊԱՍՏԱԲԱՇԽՈՒՄ

 

Սուրբ Զատկուան տօնին նախօրեակին, Չորեքշաբթի 8 եւ Հինգշաբթի 9 Ապրիլին, Լիբանանի հայահոծ շրջաններուն մէջ ընթացք առին ՀՄԸՄ-ի կողմէ նպաստաբաշխումի աշխատանքներ։

ՀՄԸՄ-ական ազնիւ բարերարի մը նուիրատուութեամբ, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութեամբ եւ Քորոնայի Ճգնաժամային Շտապին հետ գործակցաբար սննդեղէնի 1000 տուփեր բաժնուեցան ընկերային անապահով ընտանիքներու՝ Զատկուան տօնական սեղաններ ունենալու իրաւունքէն եւ ուրախութենէն չզրկելու համար  Շար...

2020-04-09 |

ՍՈՒՐԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՏՈՂԱՆՑՔ՝ ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՄԷՋ

 

Սուրիոյ յեղափոխութեան 57-ամեակին եւ Սուրիոյ խորհրդարանին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման ու դատապարտման զոյգ առիթներով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Դամասկոսի մասնաճիւղին վարչութիւնը Կիրակի, 8 Մարտ 2020-ի առաւօտեան կազմակերպեց երախտագիտութեան տողանցք։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Դամասկոսի մասնաճիւղի արի-արենոյշները տողանցքին բարձրացուցին շնորհակալութեան խօսքեր պարունակող պաստառ մը, որուն վրայ տեղադրուած էր Սուրիոյ նախագահին պատկերը։ Անոնք Սուրիոյ դրօշը հպարտօրէն ծածանելով տողանցեցին մինչեւ  Շար...

2020-04-06 |

ՀԱԼԷՊԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ-ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՏՈՂԱՆՑՔ

 

Հովանաւորութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Մասիս Եպս. Զօպուեանի, կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հալէպի մասնաճիւղի վարչութեան, Կիրակի, 23 Փետրուար 2020-ի կէսօրէ առաջ ժամը 11.45-ին սկսաւ Հալէպի ազատագրութեան եւ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման առիթով՝ Սուրիոյ խորհրդարանին երախտագիտութեան ժողովրդային երթը, մասնակցութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդին, հայ կաթողիկէ համայնքի ներկայացուցիչին, Բերիոյ Թեմի  Շար...

2020-04-06 |

ԳԱՀԻՐԷԻ Հ.Մ.Ը.Մ.-«ԱՐԱՐԱՏ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ

 

Գահիրէի Հ.Մ.Ը.Մ.-«Արարատ» մասնաճիւղի Ա. կարգի եռօրեայ սեմինարէն ետք, Հինգշաբթի, 30 Յունուար 2020-ին, Գահիրէի արուարձաններէն Ալ Օպուրի մէջ ընթացք առաւ մասնաճիւղին եռօրեայ բանակումը, մասնակցութեամբ 45 սկաուտներու, Ա. կարգի դասընթացքին մասնակից քոյր-եղբայրներու եւ դասախօսական յատուկ կազմի՝ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.էն եղբ. Արթիւր Մկրտչեանի, Հ.Մ.Ը.Մ. Լիբանանէն քոյրեր Նարօտ Քէչէպաշեանի եւ Արզնի Արսլանեանի։

Բանակումը անցաւ միութենական խանդավառ մթնոլորտի  Շար...

2020-04-06 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒՆ Ի ՊԱՏԻՒ՝ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԸՆԹՐԻՔ

 

Հինգշաբթի, 13 Փետրուար 2020-ին, ինչպէս ամէն տեղ, նաեւ Արեւմտեան Մ. Նահանգներու թեմի եկեղեցիներուն մէջ նշուեցաւ Քրիստոսի տաճար ընծայման՝ Տեառնընդառաջի նախատօնակը, երեկոյեան ժամերգութեամբ, Անդաստանի եւ մանուկներու Ս. խորան ընծայման արարողութիւններով եւ խարոյկի բոցավառումով։

Տարիներու աւանդութեան համաձայն, Թեմի Առաջնորդ Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան նախագահեց Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ արարողութեան եւ ուղղեց իր պատգամը։

Եկեղեցական դասի  Շար...

2020-03-25 |
Displaying 256 to 270 (of 385 news)

Տարածենք