ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ 43-րդ տարի, Թիւ 428

 

Խմբագրական- Լայնախոհութիւն

6 Փետրուարի երկրաշարժին առիթով Հ.Մ.Ը.Մ.ի շրջաններուն կողմէ Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան յղուած զօրակցական գիրեր

Հակառակ շրջափակման դժուարին պայմաններուն՝ Արցախի Մեկուսի շրջանը կը շարունակէ միութենական իր աշխոյժ գործունէութիւնը

Համա-արաբական սկաուտական առաջին ճամբարի մասնակցութիւն- Յարութ Չէքիճեան

Վկայութիւններ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ֆութպոլի փառաւոր անցեալէն (Բ.)- Ճորճիկ Ռաստկելէնեան

Հ.Մ.Ը.Մ.ական սկաուտը ներկայ է ամէնուրեք- Րաֆֆի Կէօվօղլանեան

Յառա՜ջ, մի՛շտ յառաջ, թէկուզ խելագարած…- Սերոբ Սահակեան

Թենիսը պէտք է սիրել, թենիսը պէտք է զգալ ու ապրիլ,- «Մարզիկ»ին կ’ըսէ Սուրիոյ 20 տարուան ախոյեան Դաւիթ Դաւիթեան

Ձօն Հ.Մ.Ը.Մ.ին- Տոքթ. Ղազար Պօղոսեան

Կանխելու համար ընկերային ցանցերու բարոյական եւ ազգային վնասները- Վ. Աւագեան

Թիւը կ’ընդգրկէ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական կեանքի անդրադարձներ (Հայաստան, Թիֆլիս, Լիբանան, Սուրիա, Երուսաղէմ, Աւստրալիա, Մ. Նահանգներ, Շուէտ, Հոլանտա, Միւնիխ, Գանատա)։ 48 էջ։

Տարածենք