ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՎԻՃԱԿԱՁԳՈՒԹԻՒՆԸ

 

Շաբաթ, 18 Յունիսի երեկոյեան ժամը 5-ին (Պէյրութի ժամով), առցանց հանդիպումով մը տեղի ունեցաւ համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ մարզախաղերու մրցումներուն վիճակաձգութիւնը, ներկայութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եղբայրներու, մարզախաղերու կազմակերպիչ յանձնախումբի անդամներու եւ մարզախաղերու մասնակից շրջաններու մարզական պատասխանատուներու։

Հանդիպումին նախ ներկայացուեցան մարզախաղերու պատրաստութեան աշխատանքները, կազմակերպական հետապնդելի կէտերը եւ մինչեւ մարզախաղերու մեկնարկ՝ 20 Յուլիս շրջաններու պարտաւորութիւնները։

Ապա, վիճակաձգութեամբ կատարուեցաւ հաւաքական մարզախաղերու մասնակից խումբերուն վիճակաձգութիւնը՝ ճշդելու համար իւրաքանչիւր խումբի մրցումներուն պատկերը՝ ըստ իր խմբակին եւ մրցակից խումբերուն։

Յետ-վիճակաձգութեան պատկերը ներկայացաւ հետեւեալ ձեւով.-

 

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ ԵՐԷՑ ՏՂԱՔ

Ա. ԽՄԲԱԿ

1. Արեւմտեան Մ. Ն. (1)

2. Լիբանան

3. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.

4. Արեւելեան Մ. Ն. (2)

 

Բ. ԽՄԲԱԿ

1. Արեւելեան Մ. Ն. (1)

2. Աւստրալիա

3. Սուրիա

4. Թեհրանի ՀՄԱԿ

 

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ ԵՐԷՑ ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1. Աւստրալիա (1)

2. Աւստրալիա (2)

3. Արեւմտեան Մ.Ն. (1)

4. Լիբանան

5. Սուրիա

 

ՖՈՒԹՊՈԼ

Ա. ԽՄԲԱԿ

1. Արեւմտեան Մ.Ն. (1)

2. Աւստրալիա

3. Թիֆլիս

4. Հարաւային Ամերիկա

 

Բ. ԽՄԲԱԿ

1. Երուսաղէմ

2. Հ.Մ.Ը.Մ.-Ֆրանս

3. Սուրիա

4. Լոնտոն

 

ՎՈԼԻՊՈԼ ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1. Հարաւային Ամերիկա

2. Արցախ

3. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ. (1)

4. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ. (2)

 

ՖՈՒԹՍԱԼ ՏՂԱՔ

Ա. ԽՄԲԱԿ

1. Լիբանան

2. Մարսէյ (2)

3. Սթոքհոլմ

4. Սուրիա

5. Երուսաղէմ

 

Բ. ԽՄԲԱԿ

1. Հարաւային Ամերիկա

2. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.

3. Գանատա

4. Աւստրալիա

5. Մարսէյ (1)

 

ՖՈՒԹՍԱԼ ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1. Աւստրալիա

2. Հարաւային Ամերիկա

3. Գանատա

4. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.

 

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ 3x3 ՏՂԱՔ

Ա. ԽՄԲԱԿ

1. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ. (1)

2. Լիբանան

3. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ. (2)

4. Լոնտոն

 

Բ. ԽՄԲԱԿ

1. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ. (3)

2. Գանատա

3. Սուրիա

4. Հ.Մ.Ը.Մ.-Ֆրանս

 

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ 3x3 ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1. Լիբանան (1)

2. Լիբանան (2)

3. Սուրիա

 

ԾՈՎԱՓԻ ՎՈԼԻՊՈԼ ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1. Գանատա

2. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ. (1)

3. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ. (2)

4. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ. (3)

Տարածենք