ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ 42-րդ տարի, Թիւ 423

 

Խմբագրական- Ոգի եւ գաղափարական հարստութիւն («Մարզիկ»ի 42-ամեակին առիթով)

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ մարզախաղերը այս ամառ՝ Հայաստանի մէջ

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական առցանց մարզախաղեր

Փոփոխութեան հրամայականը- Վ. Աւագեան

Համացանց եւ ընկերային ցանցեր. դէպի ո՞ւր- Թորգոմ Քհնյ. Չորպաճեան

Ծանիր զքեզ- Սամուէլ Մկրտիչեան

Հ.Մ.Ը.Մ.ական եղբայրներուս եւ քոյրերուս- Սերոբ Սահակեան

Նաե՛ւ մահէն անդին…- Սերոբ Սահակեան

Մեր մեծերը. Աբրահամ Քէշիշեան, ծածկանունով՝ Այրանճի- Վիգէն Գէորգեան

Տոքթ. Ատուր Գապագեան (մահուան 50-ամեակին առիթով)

Մեր երթը կը շարունակենք հաւատարիմ միութեան «Բարձրացի՛ր-բարձրացուր» նշանաբանին- Ժիրայր Կարապետեան

Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւնը մայր հայրենիքի մէջ. 1918-1927 (Զ. մաս)- Յարութ Չէքիճեան

Շարքային Էրիկ Գալստեանին, կամ պարզապէս Էրոյին- Մհեր Իսրայէլեան

Մեր կորուստները / Յարութ Մաւեան, Աշխէն Փիլաւճեան, Ժան Աբգարեան

    Թիւը կ’ընդգրկէ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական կեանքի անդրադարձներ (Եգիպտոս, Հայաստան, Լիբանան, Սուրիա, Մ. Նահանգներ, Գանատա, Կիպրոս, Յունաստան, Վիեննա, Ալմելօ, Սոտերթելիա, Միւնիխ, Երուսաղէմ)։ 80 էջ։ 5000 լ.ո.

    Ստանալու համար դիմել Համազգայինի գրախանութ։

Տարածենք