ՔՈՅՐ ՄԵՂՐԻ ՍՐԱՊԻՈՆԵԱՆ Ս.Հ.ՇԱՐԺՈՒՄԻ «ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿ»

 

Տարբեր երկրների սկաուտական կազմակերպութիւնների 900 թեկնածուներից Սկաուտական Համաշխարհային Շարժումի (World Organization of the Scout  Movement) կողմից «Խաղաղութեան սուրհանդակներ» են ընտրուել միայն 25-ը, որոնցից մէկը Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի խմբապետ քոյր Մեղրի Սրապիոնեանն է։

Շնորհաւորում ենք քրոջ, մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ։

Տարածենք