ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ, 40-րդ տարի, թիւ 421

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի յիշատակին նուիրուած այս յատուկ թիւով տեսնել՝

· Վկայութիւն մը Գառնիկ Մկրտիչեանի մասին- Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

· Խմբագրական- Կազմակերպական հզօրանքի մարտահրաւէրը

· Անդրադարձ- Վերջին հրաժեշտ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի յիշատակին

· Կենսագրական գիծեր- Հ.Մ.Ը.Մ.ի շրջուն դեսպանը՝ Գառնիկ Մկրտիչեան

ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

· Տիպարը այսուհետեւ իբրեւ ուղեցոյց պիտի ծառայէ յաջորդող սերունդներուն- Վաչէ Նաճարեան

· իշտ պիտի յիշենք քեզ, պիտի մնաս մեր մօտ, մեզի հետ ամէն օր- Յակոբ Բագրատունի

· Ապրուած, բայց երբեք չգրուած պատմութիւն մը- Վ. Աւագեան

· Կրտսեր «մեծ եղբօրս» յիշատակին- Գրիգորիս Պողարեան

· Արժանաւորը արժանեացներուն- Կարպիս Գապասագալեան

· Եղբ. Գառնիկին յիշատակը՝ ապագայ սերունդներու մղիչ ուժ- Աբրահամ Ահարոնեան

· Գառնիկ Մկրտիչեանի անունը-ազգանունը ոսկէ տառերով կը գրուի Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատմութեան մէջ- Հրանոյշ Յակոբեան

· Սգաւոր է Հ.Մ.Ը.Մ.ը՝ կորսնցուցինք եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանը- Սելլա Թնճուկեան

· Անդառնալի կորուստ - Այս երկինքը ա՛լ երկինք չէ… - Մտորումներ եղբ. Գառնիկին հողին յանձնումի պահուն - Դասականէն անդին ազգային գործիչ մը- Սերոբ Սահակեան

· Ոգեշնչողը, ոգեկոչողն ու ոգորողը- Գէորգ Յակոբճեան

· Կամաւոր բանակ»ի մեծ բացական- Վերա Բարսեղեան-Տէր Պօղոսեան

· Եղբ. Գառնիկէն հակադիր պատկեր մը- Սեւան Նազարեան

· Ի սպաս Հայ Դատին՝ մեր գերագոյն իտէալին- Հրաչ Վարժապետեան

· Իրաւունք չունէիր…- Խաժակ Գուլաճեան

· Արդէն կարօտցանք- Յակոբ Հաւաթեան

· Հաւասարակշռուած եւ մանրուքներէ վեր ընկեր Գառնիկը- Րաֆֆի Տէմիրճեան

· Սիրելի եղբօրս՝ Գառնիկին- Անի Մկրտիչեան-Տէրտէրեան

· Սիրեցիր խաղաղութիւնը, ննջէ՜ խաղաղութեամբ…- Նորա Բարսեղեան

· Երկինքէն կտոր մը- Նժդեհ Մկրտիչեան

· Հայուն եւ լիբանանահայուն նուիրուած կեանք մը- Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան

ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐՆԵՐ

ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ

· Հ.Մ.Ը.Մ.ը եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ականները եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի պատգամներուն ընդմէջէն

ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ԵՒ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆՆԵՐ

· Սուրիա- Իրաք- Լիբանան- Գանատա - Եգիպտոս - Հոլանտա- Քուէյթ- Աւստրալիա-Հայաստան- Երուսաղէմ

«ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ ՖՈՆՏ»

· «Հ.Մ.Ը.Մ.ի եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան ֆոնտ»ին կատարուած նուիրատուութիւններ

Ստանալու համար դիմել Համազգայինի գրախանութ։ 96 էջ։ 5000 լ.ո.։

Տարածենք