Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտութիւնը ունի հետեւեալ կարգերը, որոնք դաստիարակչական աշխատանքի հանգրուաններ են՝ հիմնուած սկաուտներու աստիճանաբար զարգացող մարմնային եւ մտային կարողութիւններու վրայ։

Ա) ԳԱՅԼԻԿՆԵՐ-ԱՐԾՈՒԻԿՆԵՐ
   1. Կակուղ Թաթիկ
   2. Միաստղ
   3. Երկաստղ

Բ) ԱՐԻՆԵՐ-ԱՐԵՆՈՅՇՆԵՐ
   1. Նորագիր
   2. Նորընծայ
   3. Բ. կարգ
   4. Ա. կարգ
   5. Վկայեալ կարգ

Գ) ԵՐԷՑՆԵՐ-ՊԱՐՄԱՆՈՒՀԻՆԵՐ
   1. Նախապատրաստական շրջան
   2. Մարզումի շրջան
   3. Ընդհանուր ծառայութեան շրջան
   4. Վկայեալ կարգ
   5. Արարատեան կարգ

 

Գայլիկ-Արծուիկներ

Գայլիկ-Արծուիկներ

Մնացեալ կարգերու նիւթերը կը փոխանցուին յատուկ թղթածրարներով եւ դասախօսական շարքերով։