Հ.Մ.Ը.Մ. ՄՈՆԹԷՎԻՏԷՕ ՖՈՒԹՍԱԼԻ ԱԽՈՅԵԱՆ

 

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մոնթէվիտէոյի Մասնաճիւղի Վարչութիւն
ՄՈՆԹԷՎԻՏԷՕ

Ուրուկուէյի մէջ, ֆութպոլը միշտ ալ ունեցած է լայն ժողովրդականութիւն։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մոնթէվիտէոյի մասնաճիւղը (հիմնուած՝ 1987-ին), իր պատմութեան 30 տարիներուն, մասնակցած է ֆութպոլի զանազան ձեւի մրցումներու եւ մրցաշարքերու՝ մեծ դաշտի սովորական ֆութպոլէն մինչեւ փակ դաշտերու մէջ կիրարկուող ֆութսալ։ Մասնաճիւղը արձանագրած է բազմաթիւ պատուաբեր արդիւնքներ, միշտ ի մտի ունենալով  Շար...

2017-10-10 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ 27-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒԵՑԱՆ ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

 

Մ. Փուչիկեան-Նալպանտեան
ՊՈՍԹԸՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւելեան Մ. Նահանգներու Նաւասարդեան 27-րդ մարզախաղերը յիշատակելի օրեր պարգեւեցին Փրովիտընսի «Իստ Կրինիչ» երկրորդական վարժարանի մարզադաշտերը համախմբուած շրջանի հայութեան, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ական խանդավառութեան բարձր մթնոլորտի մէջ, երեք օր շարունակ հետեւեցան ֆութպոլի, պասքեթպոլի, վոլիպոլի, լողի, վազքի եւ թենիսի հետաքրքրական խաղերու:

Այս մարզախաղերուն կը մասնակցէին շրջանի 11 մասնաճիւղերէն աւելի քան 450 մարզիկ-մարզիկուհիներ,  Շար...

2017-10-10 |

ՏԻՊԱՐՀ.Մ.Ը.Մ.Ի ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ՝ «ՏԻՊԱՐ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ»ԻՆ ՏԵՍԱՆԿԻՒՆԷՆ

 

Մեր զրոյցը Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան Մ. Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան կողմէ «Տիպար Հ.Մ.Ը.Մ.ական» տիտղոսին արժանացած եղբ. Շահէ Ենիգոմշեանին հետն է: Մէկը, որ փոքր տարիքէն ամբողջական նուիրումով գործած է այս միութեան մէջ, սկսելով սկաուտական շարքերէն, հասնելով մինչեւ Շրջանային թէ Կեդրոնական յանձնախումբեր եւ Պատգամաւորական ժողով: Ան սերտօրէն առնչուած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի ռազմավարական ծրագիրի աշխատանքներուն հետ,  Շար...

2017-10-03 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՇՈՒԷՏԻ ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻՆ

 

 

Այս տարի, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի սկաուտական տարեկան բանակումին իրենց մասնակցութիւնը բերին Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շուէտի շրջանէն 36 երէց սկաուտներ եւ աստիճանաւորական կազմի անդամներ:


Բանակումին ծրագիրն էր Ա. եւ Բ. կարգի դաստիարակութիւն:


Շուէտէն խմբապետուհի քոյր Կարինէ Սարգիսեան եւ Յունաստանէն մասնաճիւղի խմբապետ եղբ. Վիգէն Մինասեան պատասխանատուներն էին այս բանակումին, որուն աշխատանքներուն օժանդակեց եղբ. Եղիշէ Շահպազեան:

Շար...

2017-09-15 |

Հ.Մ.Ը.Մ. ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻՆ

 

Լիբանանի Սկաուտական ֆետերասիոնի կազմակերպութեամբ, 7-10 Սեպտեմբերին, Հըրշ Պէյրութի մէջ տեղի ունեցաւ Լիբանանի ազգային առաջին բանակումը` արի եւ արենոյշ ճիւղերու:


Հ.Մ.Ը.Մ. Լիբանան բանակումին մասնակցեցաւ 35 հոգինոց պատուիրակութեամբ մը, որուն մաս կազմեցին Պէյրութի, Պուրճ Համուտի, Անթիլիասի եւ Ժըտէյտիի մասնաճիւղերու 35 արի-արենոյշներ։ Բանակումին ներկայ էր նաեւ Շրջանային խմբապետութեան կազմէն քոյր Լուսին Պերքուպէյիուքեան, իբրեւ  Շար...

2017-09-11 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՅՆՃԱՐԻ ՄԱՐԶԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԵՒ «ԿԱՅԾԱԿ ՈՒ ԾՈՎԻԿ ԶԷՅԹԼԵԱՆ» ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԲԱՑՈՒՄ

 

Բարձր հովանաւորութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսին, հովանաւորութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան, նախագահութեամբ տէր եւ տիկին Կայծակ եւ Ծովիկ Զէյթլեաններու, կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Այնճարի մասնաճիւղի վարչութեան, Շաբաթ, 9 Սեպտեմբերի երեկոյեան ժամը 6-ին, պաշտօնական հանդիսութեամբ մը բացումը կատարուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Այնճարի մարզահամալիրին եւ «Կայծակ եւ Ծովիկ Զէյթլեան» մարզադաշտին, ներկայութեամբ Լիբանանի զբօսաշրջութեան նախարար  Շար...

2017-09-09 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հարաւային Ամերիկայի շրջանի վերջին տասնամեակի կարեւորագոյն իրադարձութիւններէն մէկը հանդիսացաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի տասնօրեայ այցելութիւնը Արժանթին եւ Ուրուկուէյ։ Յիշատակելի այցելութիւն մը, որուն ընթացքին եղբ. Մկրտիչեան խօսքով եւ խրախուսանքով շրջանի միութենականներուն փոխանցեց իր մեծ գնահատանքը՝ զանոնք մղելով յաւելեալ աշխատանքի եւ նորանոր յաջողութիւններու։

ՊՈՒԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍԻ ՄԷՋ
Եղբ. Մկրտիչեան Պուէնոս  Շար...

2017-09-05 |

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 10-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

 

 

ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿ
1. Լիբանան
2. Հ.Մ.Ա.Կ.
3. Արեւմտեան Մ.Ն.

ԹԵՆԻՍ
1. Արեւմտեան Մ.Ն.
2. Կիպրոս
3. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.

ԱԹԼԷԹ
1. Լիբանան
2. Արեւմտեան Մ.Ն.
3. Հ.Մ.Ա.Կ.

ԼՈՂ
1. Հ.Մ.Ա.Կ.
2. Արեւմտեան Մ.Ն.
3. Կիպրոս

ՃԱՏՐԱԿ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.
2. Լիբանան
3. Երուսաղէմ

ՖՈՒԹՍԱԼ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.
2. Լիբանան
3. Հարաւային Ամերիկա

ՎՈԼԻՊՈԼ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.
2. Արեւմտեան Մ.Ն.

ՖՈՒԹՊՈԼ
1. Արեւմտեան Մ.Ն.Շար...

2017-07-30 |

ՀԱՄԱՀՄԸՄ-ԱԿԱՆ 10-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

 

Շաբաթ, 29 Յուլիսի յետմիջօրէին, Երեւանի «Միքա» մարզական համալիրին վրայ կատարուած պասքեթպոլի եւ ֆութպոլի աւարտական մրցումներով իրենց աւարտին հասան համաՀՄԸՄ-ական 10-րդ մարզախաղերը։ Աւարտական մրցումները կանխեցին 3-րդ եւ 4-րդ դիրքերու ճշդումի մրցումները։
Ախոյեաններու յստակացումէն ետք, մարզական համալիրի պասքեթպոլի դաշտին վրայ տեղի ունեցաւ փակման հանդիսաւոր արարողութիւն՝ մարազախաղերու մասնակից պատուիրակութիւններու տողանցքով, մրցանակաբաշխութեամբ եւ իւրաքանչիւր  Շար...

2017-07-29 |

ԴԷՊԻ ՆՈՐ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿ՝ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՈՒ ՀԱՍՏԱՏ ՔԱՅԼԵՐՈՎ

 

Այսօր, հաւաքուած ենք համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ մարզախաղերուն հանդիսաւոր փակումը կատարելու:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան 100-ամեակին նուիրուած այս մարզախաղերը տարբեր էին իրենց տարողութեամբ եւ որակով:

21 շրջաններէ ժամանած մարզիկներու եւ պատասխանատուներու աննախընթաց 1250 թիւը, մասնաճիւղերու վարչութիւններու ցուցաբերած լայն աջակցութիւնը, տեղական թէ այլ մամուլի եւ պատկերասփիւռի կայաններու ցուցաբերած մեծ հետաքրքրութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ հայրենի պետական ու պաշտօնական մարմիններու  Շար...

2017-07-29 |

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 10-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԼԱՒԱԳՈՅՆ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՐԶԻԿՈՒՀԻՆԵՐԸ

 

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ մարզախաղերու աւարտին ընտրուեցան իւրաքանչիւր մարզաձեւի լաւագոյն մարզիկն ու մարզիկուհին, որոնք արժանացան վաստակաշատ միութենականի մը անունը կրող յուշանուէրի՝ տրամադրուած Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին անդամ եղբ. Հրաչ Սիսեռեանի կողմէ։


Ստորեւ՝ յուշանուէրներու արժանացած մարզիկ-մարզիկուհիները. -
Պասքեթպոլի երէց տղոց լաւագոյն մարզիկ («Վարդգէս Ալահայտոյեան բաժակ»)- եղբ. Արամ Թարզիպաշեան, Արեւմտեան Մ. Ն.։
Պասքեթպոլի կրտսեր  Շար...

2017-07-29 |

Համա-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ Մարզախաղերու Մարզիկներուն Մասնակցութեամբ. Խանասորի Արշաւանքի Եւ Լիզպոնի Գործողութեան Նուիրուած Յեղափոխական Երգերու Երեկոյ

 

Երեքշաբթի, 25 յուլիսի երեկոյեան, համա-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ մարզախաղերուն մասնակիցները յեղափոխական երգերու երեկոյով մը նշեցին Խանասորի արշաւանքին 120-ամեակը եւ Լիզպոնի գործողութեան 34-ամեակը:

Երեկոյին բացումը կատարեց եւ ներկաները ողջունեց ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի վարչութեան փոխատենապետ Ժիրայր Պէօճէքեան: Ան ըսաւ, որ Խանասորի արշաւանքը մեր ժողովուրդին տուաւ նախաձեռնութեան ոգիի, մարտունակութեան եւ հայութեան թշնամիները պատժելու լաւագոյն օրինակը: Խանասորը ներշնչումի աղբիւր  Շար...

2017-07-25 |

Երեւանի Հանրապետութեան Հրապարակին Վրայ Կատարուած Շքեղ Տողանցքով Ու Պաշտօնական Հանդիսութեամբ ՀԱՄԱ-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ Մարզախաղերը Ազդանշանը Տուին ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի Յոբելենական Տօնակատարութիւններուն

 

Շաբաթ, 22 Յուլիսի երեկոյեան, Երեւանի «Հանրապետութեան» հրապարակին վրայ կատարուած շքեղ տողանցքով եւ պաշտօնական հանդիսութեամբ բացումը կատարուեցաւ ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի յոբելենական տարուան տօնակատարութիւններուն, որոնք պիտի երկարին մինչեւ 2018-ի աւարտ։
Տողանցքն ու հանդիսութիւնը կատարուեցան համաՀՄԸՄ-ական 10-րդ մարզախաղերուն առիթով, որոնք 19 շրջաններէ եւ Թեհրանի «Արարատ» ու «Նայիրի» միութիւններէն Հայաստան համախմբած են 1250 մարզիկ-մարզիկուհիներ, իրաւարարներ,  Շար...

2017-07-22 |

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ԶՕՐԱՄԱՍ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

 

Համա-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ մարզախաղերու դաստիարակչական ծրագիրներու ծիրէն ներս, երէկ առաւօտեան ժամը 10-ին, մարզախաղերու մասնակից պատուիրակութիւններէն մաս մը, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ Իշխան Եղիայեանի, Արմանտօ Թորգոմեանի եւ «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի խմբագիր Վիգէն Աւագեանի գլխաւորութեամբ այցելեց հայկական բանակի Նուպարաշէնի զօրամասը։
Աւելի քան 450 մարզիկ-մարզիկուհիներէ բաղկացած պատուիրակութիւնը շրջեցաւ զօրամասի զանազան բաժինները, ծանօթացաւ հայ զինուորի առօրեային,  Շար...

2017-07-21 |

ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ՝ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

 

Երէկ, երեկոյեան ժամը 7-ին, համաՀՄԸՄ-ական մարզախաղերու բոլոր մասնակիցները, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներու առաջնորդութեամբ, այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի յուշամահամալիր եւ յարգանքի իրենց տուրքը մատուցեցին Մեծ Եղեռնի նահատակաց յիշատակին։
Ծիծեռնակաբերդ հասնելով, ՀՄԸՄ-ի մարզիկ-մարզիկները կարգապահ ու տպաւորիչ շարքերով քալեցին մինչեւ անմառ կրակի յուշակոթողը։ Մուտքին, ՀՄԸՄ-ի ընտանիքին անունով, Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեան զետեղեց յարգանքի ծաղկեպսակ  Շար...

2017-07-21 |
Displaying 331 to 345 (of 382 news)

Տարածենք