ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ-Ի ՆՈՐ ԹԻՒԸ՝ 415

 

Հրապարակի վրայ է ՄԱՐԶԻԿ-ի նոր թիւը՝ 415-ը, հետեւեալ բովանդակութեամբ.-

- Խմբագրական- Առաջի՛ն օրէն

- Հայրապետական Պատգամներ ՀՄԸՄ-ի 12-րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողովին առիթով

- ՀՄԸՄ տէրն է եւ ամբողջական պատասխանատուն իր նշանաբանին- Յակոբ Տէր Խաչատուրեան

- Արժեհամակարգի պահակ ՀՄԸՄ-ը- Յակոբ Խաչերեան

- ՀՄԸՄ-ի յաջողութեան մեծագոյն գաղտնիքը- Գառնիկ Մկրտիչեան

- ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ը մեծ պարտականութիւն ունի մեր արժեհամակարգը նոր սերունդին ներկայացնելու- Գառնիկ Մկրտիչեան

- Առաքելութիւնը կը մնայ նոյնը, փոփոխութեան կ’ենթարկուին միջոցները- Մկրտիչ Մկրտիչեան

- ՀՄԸՄ-ը մեծ, անփոխարինելի դեր ունի հայ ժողովրդի կեանքում- Հարմիկ Զովելեան

- Վեհ արժէքների ու դաւանանքի վրայ յենուած կուռ կազմակերպութիւն- Դաւիթ Յակոբեան

- «Յարեալ վեհօրէն…»- Ստեփան Տէր Պետրոսեան

- Մի՛ մտահոգուիք- Նժդեհ Մկրտիչեան

- Երազի մը իրականացումը- Րաֆֆի Կէօվօղլանեան

- Շաւարշ Քրիսեան միշտ կը մնայ ժամանակակից ու այժմէական- Գառնիկ Մկրտիչեան

- Հաղորդագրութիւն ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան

- ՀՄԸՄ-ի Պատգամաւորական 12-րդ Ընդհանուր Ժողովին բացումը Երեւանի մէջ

- ՀՄԸՄ-ի 12-րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողովը ուղի կը հարթէ միութեան երկրորդ հարիւրամեակի աշխատանքներուն

- Պատմութեան համար/ ՀՄԸՄ-ի Պատգամաւորական Ընդհանուր ժողովները 1918-1931, 1929-1974 եւ 1974-2019

- Ոգեկոչում/ Շաւարշ Քրիսեանի դիմաքանդակի հանդիսաւոր բացում Երեւանի մէջ

- ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան այցելութիւնը Արամ Ա. Կաթողիկոսին

- Ի պատիւ Իսի լէ Մուլինոյի քաղաքապետ Անտրէ Սանթինիի

    Թիւը կ’ընդգրկէ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական կեանքի անդրադարձներ (Հայաստան, Արցախ, Լիբանան եւ Մ. Նահանգներ)։ 80 էջ։ 5000 լ.ո. Ստանալու համար դիմել Համազգայինի գրախանութ։

Տարածենք