ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ 42-րդ տարի, Թիւ 427

 

-Խմբագրական- Ի՞նչ կ’ընենք… (Իրապէ՛ս յաղթելու համար)

-Միջ-դիւանական 10-րդ խորհրդաժողովի բացման պաշտօնական հանդիսութիւնը

-Կազմակերպական եւ գաղափարական ուժի մեր աղբիւրներուն պէտք է գուրգուրալ ամէն գնով, կարելի բոլոր միջոցներով- Վաչէ Նաճարեան

-Միջ-դիւանական 10-րդ խորհրդաժողովը շեշտեց միութենական բնականոն կեանքի վերադարձի հրամայականը

-Սկաուտական Երկաստղ, Ա. կարգ եւ Բ. կարգ գիրքերու վերամշակուած օրինակները՝ պատրաստ

-Վկայութիւններ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ֆութպոլի փառաւոր անցեալէն (Ա.)- Ճորճիկ Ռաստկելէնեան

-Խաժակ Տիլպէրեանի յիշատակին- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութիւն

-Տիպար Հ.Մ.Ը.Մ.ականի մը անժամանակ կորուստը- Արմէն Քէօշկերեան

-Խմբապետս՝ Ժիրայր Սարգիսեան- Յարութ Չէքիճեան

-Մեր Ժիրայրն ալ անդարձ գնաց- Սերոբ Սահակեան

-Անշահախնդիր ու վեհանձն Հ.Մ.Ը.Մ.ականը (Ներսէս Ճուպանեանի յիշատակին)- Րաֆֆի Կէվօղլանեան

    Թիւը կ’ընդգրկէ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական կեանքի անդրադարձներ (Արցախ, Հայաստան, Ֆրանսա, Շուէտ, Հոլանտա, Պուլկարիա, Արեւմտեան եւ Արեւելեան Մ. Նահանգներ, Գանատա, Սուրիա, Յորդանան)։ 80 էջ։ Սակ՝ 5000 լ.ո.։

     Ստանալու համար դիմել Համազգայինի գրախանութ։

Տարածենք