«Մարզիկ»ի մէջ հրատարակուելիք նիւթեր ղրկելու համար, աշխատակիցներ, յօդուածագիրներ, շրջաններու թղթակիցներ եւ, առհասարակ, ընթերցողներ կրնան դիմել խմբագրութեան հետ կապի հետեւեալ հասցէին՝ marzig@homenetmen.org։

Տարածենք