1 Մայիս 1911- Ողիմպիական առաջին խաղեր, Պոլսոյ «Եունիոն» ակումբի մարզադաշտ: Օրուան թագուհի՝ տիկ. Մարթէն Յակոբեան։ Մարզախաղեր՝ վազք՝ 91 մեթր (100 եարտ) մեծեր եւ փոքրեր, 402 մեթր (քառորդ մղոն), 804 մեթր (կէս մղոն), 1608 մեթր (մէկ մղոն), 91 մեթր արգելարշաւ, պարկարշաւ, դրօշարշաւ, գունտ նետել, սկաւառակ արձակել, բարձրութիւն ցատկել, մէկ քայլ ոստուոմ, ձողով բարձրութիւն ցատկել, պարան քաշել, հեծելարշաւ՝ 3216 մեթր (2 մղոն)։

3 Յունիս 1912- Ողիմպիական երկրորդ խաղեր, Պոլսոյ «Եունիոն» ակումբի մարզադաշտ։ Օրուան թագուհի՝ տիկ. Արուսեակ Ա. Հարենց։ Մարզախաղեր՝ վազք՝ 91 մեթր, 402 մեթր, 804 մեթր, 1608 մեթր (մէկ մղոն), արգելարշաւ, դրօշարշաւ, գունտ նետել, սկաւառակ արձակել, նիզակ արձակել, բարձրութիւն ցատկել, մէկ քայլ ոստուոմ, երեք քայլ ոստում, ձողով բարձրութիւն ցատկել, հեծելարշաւ (3216 մեթր) եւ բուրգ։

16 Յունիս 1913- Ողիմպիական երրորդ խաղեր, հովանաւորութեամբ՝ Զաւէն Տէր Եղիայեան Պատրիարքի եւ նախագահութեամբ հայ երգի անմահ վարպետ՝ Կոմիտաս Վարդապետի, որ կը կատարէ նաեւ ախոյեաններուն մրցանակաբաշխութիւնը։ Խաղերուն կը մասնակցին նաեւ սկաուտներ եւ արենոյշներ։ Մարզախաղեր՝ վազք 100 մեթր, 400 մեթր, 800 մեթր, 1500 մեթր, դրօշարշաւ, բարձրութիւն ցատկել, ձողով ցատկել, մէկ քայլ ոստում, երեք քայլ ոստում, գունտ նետել, նիզակ արձակել, հեծելարշաւ (5000 մեթր)։

1 Յունիս 1914-ին- Ողիմպիական չորրորդ խաղեր, հովանաւորութեամբ Զաւէն Տէր Եղիայեան Պատրիարքի։ Մարզախաղեր՝ վազք 100 մեթր, 400 մեթր, 800 մեթր, 1500 մեթր, դրօշարշաւ, բարձրութիւն ցատկել, ձողով ցատկել, մէկ քայլ ոստում, երեք քայլ ոստում, գունտ նետել, սկաւառակ արձակել, նիզակ արձակել, հեծելարշաւ։

31 Օգոստոս 1919- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Նաւասարդեան առաջին խաղեր, հովանաւորութեամբ՝ Զաւէն Տէր Եղիայեան Պատրիարքին։ Մարզախաղեր՝ վազք 100 մեթր, 400 մեթր, 800 մեթր, 1500 մեթր, 3000 մեթր, 4x100 մեթր դրօշարշաւ, գունտ նետել, քար նետել, սկաւառակ արձակել, նիզակ արձակել, հեծելարշաւ։

5 Սեպտեմբեր 1920- Համահայկական ընդհանուր ողիմպիական խաղեր, նախագահութեամբ՝ Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայացուցիչ՝ Պ. Թահթաճեանի։ Մարզախաղեր՝ վազք 100 մեթր, 400 մեթր, 800 մեթր, 3000 մեթր, 4x100 մեթր դրօշարշաւ, բարձրութիւն ցատկել, ձողով ցատկել, մէկ քայլ ոստում, գունտ նետել, քար նետել, սկաւառակ արձակել, նիզակ արձակել, հեծելարշաւ եւ սկաուտներու արգելարշաւ։

2 Հոկտեմբեր 1921- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Նաւասարդեան երկրորդ խաղեր։ 27 Օգոստոս 1922- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Նաւասարդեան երրորդ խաղեր։

Տարածենք