Հ.Մ.Ը.Մ.ի համագաղութային կառոյցի ստեղծումէն առաջ (1974), միութեան գործունէութիւնը առաւելաբար կեդրոնացած է Միջին Արեւելքի մէջ, ուր 1929-էն սկսեալ գործած են Շրջանային Վարչութիւններ, որոնք ղեկավարած են նախ Սուրիոյ եւ Լիբանանի, ապա՝ Սուրիոյ, Լիբանանի, Պաղեստինի եւ Յորդանանի մասնաճիւղերը։

Սկիզբը, Շրջանային Վարչութիւնները կոչուած են ,Սուրիոյ եւ Լիբանանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Վարչութիւնեներ։

1937-էն սկսեալ, Երուսաղէմի մասնաճիւղն ալ ներառնուելով այս կազմին մէջ, Շրջանային Վարչութիւնը կոչուած է ,Սուրիոյ, Լիբանանի եւ Պաղեստինի Շրջանային Վարչութիւնե։ 1946-ին, Ամմանի մասնաճիւղին Երուսաղէմէն անջատ մասնաճիւղ ճանաչումէն ետք, կազմը կոչուած է ,Սուրիոյ, Լիբանանի, Պաղեստինի եւ Անդրյորդանանի Շրջանային Վարչութիւնե, իսկ աւելի ուշ՝ 1960-էն սկսեալ, գործնական նկատառումներով, Շրջանային Վարչութիւնը կոչուած է ,Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մերձաւոր Արեւելքի Շրջանային Վարչութիւնե։

Ստորեւ՝ յաջորդական Շրջանային Վարչութիւններու կազմերը իրենց գործունէութեան ժամանակշրջանով։

1929-1931

Տոքթ. Ալեքսան Պէզճեան (ատենապետ), Վահան Թորոսեան (ատենադպիր), Տաճատ Սրապեան (գանձապահ), Սիմոն Թերճանեան (շուէտական մարզանքի եւ սկաուտ. խմբապետ), Խորէն Սուքիասեան (աթլէթի խմբապետ), Խորէն Սուքիասեան, Յակոբ Աւագեան (օգնական), տոքթ. Յակոբ Գասապեան (խորհրդական)։

1931-1933

Տոքթ. Ալեքսան Պէզճեան, Հայկ Գալենտէր, Խորէն Սուքիասեան, Սիմոն Թերճանեան, Գէորգ Սազճեան, Ալպէր Յակոբեան, Սուրէն Բաբախեան։

1933-1935

Տոքթ. Բենիամին Գուլաքեան, տոքթ. Արամ Պաղտասարեան, Խորէն Սուքիասեան, Սիմոն Թերճանեան, Օննիկ Պէօճէքեան, Գէորգ Սազճեան, Եղիշէ Մանուկեան։

1935-1937

Տոքթ. Բենիամին Գուլաքեան, տոքթ. Արամ Պաղտասարեան, Խորէն Սուքիասեան, Սիմոն Թերճանեան, Օննիկ Պէօճէքեան, Գէորգ Սազճեան, Եղիշէ Մանուկեան։

1937-1940

Ալպէր Յակոբեան, Օննիկ Պէօճէքեան, Խորէն Սուքիասեան, Օննիկ Փիլիկեան, Թադէ Գարագալբաքեան։

1940-1942

Տոքթ. Բենիամին Գուլաքեան (ատենապետ), Վահրամ Կիւրճեան (ատենադպրիր), Ալպէր Յակոբեան (գանձապահօ, Յովհաննէս Շահինեան եւ Խորէն Սուքիասեան (խորհրդականներ)։

1942-1944

Օննիկ Պէօճէքեան (ատենապետ), Վահրամ Կիւրճեան (ատենադպիր), Ալպէր Յակոբեան (գանձապահ), Օննիկ Մելիքսէթեան (սկաուտական եւ Բ. ատենադպիր), Յովհաննէս Շահինեան (ֆութպոլ), Մամբրէ Հիսարեան (խորհրդական)։

1944-1947

Օննիկ Պէօճէքեան (ատենապետ), Վահրամ Կիւրճեան (ատենադպիր), Ալպէր Յակոբեան (գանձապահ), Օննիկ Մելիքսէթեան (սկաուտական եւ Բ. ատենադպիր), Յովհաննէս Շահինեան (ֆութպոլ), Մամբրէ Հիսարեան (խորհրդական)։

1947-1949

Վահրամ Կիւրճեան (ատենապետ), տոքթ. Յակոբ Պէրպէրեան, Եղիշէ Մանուկեան (ատենադպիրներ), Մամբրէ Հիսարեան (գանձապահ), տոքթ. Արամ Պաղտասարեան, Յովհաննէս Շահինեան, Մանուկ Տէտէեան, Օննիկ Փիլիկեան (խորհրդականներ)։

1949-1951

Տոքթ. Ատուր Գապաքեան (ատենապետ), Յակոբ Աշճեան (ատենադպիր), Մանուկ Տէտէեան (գանձապահ), Միսաք Պըժեան (հաշուապահ), Վահրամ Կիւրճեան (մարզական)։

1951-1954

Ատուր Գապաքեան (ատենապետ), Ալպէր Յակոբեան (փոխ ատենապետ), տոքթ. Յակոբ Պէրպէրեան (ատենադպիր), Մանուկ Տէտէեան (գանձապահ), Հրանդ Մուրատեան (հաշուապահ), Յովհաննէս Շահինեան (մարզական), Միսաք Պըժեան (խորհրդական)։

1954-1956

Տոքթ. Յակոբ Պէրպէրեան (ատենապետ), Միսաք Պըժեան (փոխ ատենապետ), Հրանդ Մուրատեան, Յակոբ Խուպէսէրեան (ատենադպիրներ), Մանուկ Տէտէեան (գանձապահ), Յովհաննէս Շահինեան (մարզական), Արամ Անթիքաճեան, Անդրանիկ Երամեան (խորհրդականներ)։

1956-1958

Յովհաննէս Շահինեան (ատենապետ), տոքթ. Յակոբ Պէրպէրեան (ատենադպիր), Յակոբ Խուպէսէրեան (Բ. ատենադպիր եւ սկաուտական), Մանուկ Տէտէեան (գանձապահ), Լեւոն Պապիկեան (հաշուապահ), Արամ Անթիքաճեան (ֆութպոլ), Անդրանիկ Երամեան (աթլէթ)։

1958-1960

Յովհաննէս Շահինեան (ատենապետ), տոքթ. Յակոբ Պէրպէրեան (ատենադպիր եւ սկաուտական), Ֆիլիփ Զաքարեան (Բ. ատենադպիր), Մանուկ Տէտէեան (գանձապահ), Լեւոն Պապիկեան (հաշուապահ), Արամ Անթիքաճեան (ֆութպոլ), Անդրանիկ Երամեան (աթլէթ)։

1960-1965

Յովհաննէս Շահինեան (ատենապետ), տոքթ. Յակոբ Պէրպէրեան (ատենադպիր), Մանուկ Տէտէեան (գանձապահ), Հրանդ Մուրատեան (հաշուապահ), Օննիկ Մելիքսէթեան, Յակոբ Գատեան, Անդրանիկ Ուրֆալեան (խորհրդականներ)։

1965-1967

Յովհաննէս Շահինեան (ատենապետ), տոքթ. Միսաք Արզումանեան (փոխ ատենապետ), տոքթ. Յակոբ Պէրպէրեան (ատենադպիր), Անդրանիկ Ուրֆալեան (Բ. ատենադպիր), Արամ Անթիքաճեան (գանձապահ), Հրանդ Մուրատեան (հաշուապահ), Նշան Թիւսիւզեան (սկաուտական), Յակոբ Գատեան (աթլէթ), Ժոզէֆ Նալպանտեան (ֆութպոլ)։

1967-1969

Յովհաննէս Շահինեան (ատենապետ), տոքթ. Միսաք Արզումանեան (փոխ ատենապետ), տոքթ. Յակոբ Պէրպէրեան, Անդրանիկ Ուրֆալեան (ատենադպիրներ), Արամ Անթիքաճեան (գանձապահ), Հրանդ Մուրատեան (հաշուապահ), Նշան Թիւսիւզեան (սկաուտական), Յակոբ Գատեան (աթլէթ), Ժոզէֆ Նալպանտեան (ֆութպոլ)։

1969-1971

Յովհաննէս Շահինեան (ատենապետ), տոքթ. Միսաք Արզումանեան (փոխ ատենապետ), Երուանդ Տէմիրճեան (ատենադպիր), Ժիրայր Խաչատուրեան (գանձապահ), Հրանդ Մուրատեան (հաշուապահ), Յովհաննէս Տէր Յարութիւնեան, Ժոզէֆ Նալպանտեան, Վահէ Դանիէլեան, տոքթ. Վարդգէս Կիւրեղեան (խորհրդականներ)։

1971-1973

Յովհաննէս Շահինեան (ատենապետ), տոքթ. Միսաք Արզումանեան (փոխ ատենապետ), Երուանդ Տէմիրճեան, Վարուժան Մուրատեան (ատենադպիրներ), Վարդգէս Ալահայտոյեան (գանձապահ), Բիւզանդ Թորիկեան (հաշուապահ), Վարդիվառ Յովհաննէսեան, Յովհաննէս Տէր Յարութիւնեան, տոքթ. Յարութիւն Գազանճեան (խորհրդականներ)։

1973-1974

Յովհաննէս Շահինեան (ատենապետ), տոքթ. Միսաք Արզումանեան (փոխ ատենապետ), տոքթ. Յարութիւն Գազանճեան, Կարօ Պետրոսեան (ատենադպիրներ), Վարդգէս Ալահայտոյեան (գանձապահ), Բիւզանդ Թորիկեան (հաշուապահ), Յովհաննէս Տէր Յարութիւնեան (մարզական), Յակոբ Համամճեան (սկաուտական), Վահէ Դանիէլեան (խորհրդական)։

Տարածենք