Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԳՐԻՉԻ ՈՒ ՄԻՏՔԻ ՄԵԾ ԵՐԱԽՏԱՒՈՐ՝ ԵՂԲ. ՍԱՄՈՒԷԼ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ

 

«Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարդու ապրումներով» ամբողջ դար մը բոլորելէ ետք, 25 Նոյեմբեր 2021-ին, իր պաշտելի միութեան եւ ժողովուրդին հրաժեշտ տուաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի երիցագոյն սերունդի վերջին ներկայացուցիչներէն եղբ. Սամուէլ Մկրտիչեան, որուն անունը սերտօրէն կապուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. խօսքին ու գիրին, գրիչին ու միտքին։ Ան, որ աւելի քան կէս դար Հ.Մ.Ը.Մ.ը եւ իր նուիրեալները ապրեցուց յուշագրութիւններով եւ  Շար...

2021-11-26 |

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ Ա. ԱՌՑԱՆՑ ՍԵՄԻՆԱՐԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

 

Շաբաթ, 13 Նոյեմբեր 2021-ի երեկոյեան տեղի ունեցան համա-ՀՄԸՄական քարոզչական Ա. առցանց սեմինարին երրորդ եւ չորրորդ նիստերը, որոնք շարունակութիւնը կազմեցին շաբաթ մը առաջ սկսած առաջին եւ երկրորդ նիստերուն։

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան քարոզչական յանձնախումբին կազմակերպած այս սեմինարին իրենց մասնակցութիւնը բերին միութեան Շրջանային եւ Մեկուսի 26 շրջաններէն աւելի քան 50 քարոզչական պատասխանատուներ, վարչականներ եւ  Շար...

2021-11-14 |

ՀԱՄԱ-ՀՄԸՄ-ԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ Ա. ԱՌՑԱՆՑ ՍԵՄԻՆԱՐԸ

 

Շաբաթ, 5 Նոյեմբերի յետմիջօրէին, ընթացք առաւ համա-ՀՄԸՄ-ական քարոզչական Ա. առցանց սեմինարը, կազմակերպութեամբ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան քարոզչական յանձնախումբին եւ մասնակցութեամբ միութեան Շրջանային եւ Մեկուսի 26 շրջաններէն աւելի քան 50 քարոզչական պատասխանատուներու, վարչականներու եւ տեղեկատուութեան արհեստագիտութեամբ զբաղող մասնագէտներու։

 

Սեմինարին բացումը կատարուեցաւ Հայաստանի եւ ՀՄԸՄ-ի քայլերգներով։ Ապա, յանձնախումբի անդամ եղբ. Նժդեհ Մկրտիչեան հրաւիրեց Կեդրոնական  Շար...

2021-11-06 |

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

 

Երկու տարուան առցանց հանդիպումներէ ետք, 26-29 Հոկտեմբերին, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը 2019-2023 քառամեակի իր երկրորդ լիագումար նիստերը կատարեց Երեւանի մէջ, Հայաստան։

Քառօրեայ նիստերը ընդհանուր քննարկման ենթարկեցին միութեան գործունէութիւնը եւ հաստատեցին, որ հակառակ քորոնայի համաճարակին, Միջին Արեւելքի տագնապալի պայմաններուն եւ Արցախի ու Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող զարգացումներուն, ՀՄԸՄ կը մնայ աշխոյժ եւ կենսունակ,  Շար...

2021-11-03 |

«ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ» ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

 

Շաբաթ, 30 Հոկտեմբերի կէսօրէ ետք ժամը 1.30-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Բիւրականի բանակավայրի մուտքին տեղի ունեցաւ անուանակոչութեան արարողութիւն, հովանաւորութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան։

Արարողութեան ներկայ գտնուեցան Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան, Հ.Յ.Դ. Արցախի Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ Դաւիթ Իշխանեան, Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն Մարմինի անդամ Բագրատ Եսայեան, իրենց լիագումար նիստերը Երեւանի մէջ  Շար...

2021-10-30 |

«ԱՆՄԱՀ ԽԻԶԱԽՆԵՐԻ» ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄ ԲԻՒՐԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻՆ ՄԷՋ

 

Շաբաթ, 30 Հոկտեմբերի կէսօրուան ժամը 12-ին, Բիւրականի բանակավայրին մէջ տեղի ունեցաւ «Անմահ խիզախների» յուշարձանի բացումը, հովանաւորութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան շրջանի խումբ մը եղբայրներու բարերարութեամբ կառուցուած այս յուշարձանը նուիրուած է Արցախեան վերջին պատերազմին զոհուած Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու յիշատակին եւ տեղադրուած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Բիւրականի բանակավայրի «Խիզախների պուրակ»ին մէջ։

Յուշաձանին բացման  Շար...

2021-10-29 |

ՊՌՕՇԵԱՆԻ ԶՕՐԱՑ ՊԱՆԹԷՈՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

 

Շաբաթ, 30 Հոկտեմբերի առաւօտեան ժամը 10-ին, իր լիագումար նիստերը Երեւանի մէջ կատարող Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը այցելեց Պռօշեանի Զօրաց պանթէոն եւ յարգանքի իր տուրքը ընծայեց Արցախեան վերջին պատերազմին նահատակուած եւ պանթէոնին մէջ իրենց վերջին հանգիստը գտած նուիրեալներուն։

Այցելութեան սկիզբը կատարուեցաւ ծաղկեպսակի զետեղում, ապա՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ական նահատակ եղբ. Գէորգ Հաճեանի շիրիմին շուրջ բոլորուած, Պռօշեանի  Շար...

2021-10-28 |

ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ՝ ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿ ԵՂԲ. ԱՐՏԱԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆԻ ՇԻՐԻՄԻՆ

 

Չորեքշաբթի, 27 Հոկտեմբերին, իր լիագումար նիստերը Երեւան գումարող Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը, Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի ատենապետ քոյր Սանտրա Վարդանեանի եւ վարչութեան անդամ քոյր Շուշան Մելիքեանի ընկերակցութեամբ, այցելեց Հրազդան եւ յարգանքի իր տուրքը ընծայեց ճիշդ տարի մը առաջ, 27 Հոկտեմբեր 2020-ին, Մարտունիի հերոսական կռիւներուն նահատակուած Հ.Մ.Ը.Մ.ական սկաուտ եղբ. Արտակ Մարտիրոսեանի շիրիմին։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը Հրազդանի  Շար...

2021-10-27 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏԵՐԸ ԸՆԹԱՑՔ ԱՌԻՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

 

Երեքշաբթի, 26 Հոկտեմբերի առաւօտեան, Երեւանի մէջ ընթացք առին Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան 2019-2023 քառամեակի երկրորդ լիագումարին նիստերը՝ օրակարգի վրայ ունենալով կազմակերպական, սկաուտական, մարզական, քարոզչական, արդի արհեստագիտութեան եւ «Մարզիկ» պաշտօնաթերթին առնչուած նիւթեր եւ ծրագիրներ։

  Շար...
2021-10-26 |

Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՈՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԻՐ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏԵՐԸ ԳՈՒՄԱՐՈՂ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

 

Երեքշաբթի, 26 Հոկտեմբերի կէսօրին, Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան այցելեց Երեւանի մէջ իր լիագումար նիստերը կատարող Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ յատուկ նիստով մը ներկայացուց հայ կեանքի ներկայ մարտահրաւէրները եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի դերն ու առաքելութիւնը՝ այդ մարտահրաւէրներու դիմագրաւման մէջ։

Այցելութիւնը առիթ մը եղաւ քննարկելու Հ.Մ.Ը.Մ.ի աշխարհատարած մասնաճիւղերուն գործունէութիւնը ընդհանրապէս եւ Հայաստանի, Արցախի  Շար...

2021-10-26 |

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ, 40-րդ տարի, Թիւ 422

 

- Խմբագրական- Յաղթե՞լ թէ յաջողիլ…
- Հ.Մ.Ը.Մ.ական կեանք - Պաշտօնականք
- Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարզիկը կը զատորոշուի իր ազգային նկարագիրով եւ Հայաստանին ու հայ ժողովուրդին հանդէպ մեծ նուիրումով- Վաչէ Նաճարեան
- Լուրջ յառաջխաղացքի մը արձագանգը- Սերոբ Սահակեան
- Սկաուտական կարգի վկայականը, հողին զոհաբերութեան տոմսը- Սերոբ Սահակեան
- Հ.Մ.Ը.Մ.ի մարզական կեանքին պատմութիւնը- Վ.  Շար...

2021-10-06 |

ՄԵԾԱՀՈԳԻ, ԱԶՆԻՒ ՈՒ ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԵՂԲԱՅՐ ԱՐՄԱՆՏՕՆ

 

 

Ամբողջ Արժանթինը քառասուն օրէ սուգի մէջ է։

Եւ ինչո՞ւ… չե՛մ ուզեր հարցնել։

Չեմ ուզեր իսկ գիտնալ, թէ ի՞նչ պատճաով գնաց մեր Արմանտօն։

Այդ ի՞նչն էր, որ այդքան կանուխ առաւ-տարաւ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ մեր Արմանտօն:

Չեմ ուզեր, որովհետեւ գիտեմ, թէ այդ մէկը ինծի բան պիտի չըսէ:

Չեմ ուզեր, որովհետեւ գիտեմ, թէ այդ մէկը ցաւս ոչինչով պիտի  Շար...

2021-10-03 |

ԳՈՅԺ

 

Հ․Մ․Ը․Մ․ի Կեդրոնական Վարչութիւնը կը գուժէ միութեան «Արժանեաց» շքանշանակիր, Կեդրոնական Վարչութեան նախկին անդամ, վաստակաշատ Հ․Մ․Ը․Մ․ական`

ԵՂԲ․ ՄԱՆՈՒԷԼ ՀԱԼԼԱՃԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ 30 Սեպտեմբեր 2021-ին, Թորոնթօ, Գանատա։

 

(Եղբ. Մանուէլ Հալլաճեանի մասին տեսնել Դէմքեր գլխուն վաստակաւորներ բաժինը- ՄԱՆՈՒԷԼ ՀԱԼԼԱՃԵԱՆ)

  Շար...
2021-10-01 |

ԱՐՄԱՒԻՐԻ «ՄԱՂԱՔԵԱՆ» ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

 

Կիրակի, 26 Սեպտեմբեր 2021-ին տեղի ունեցաւ Արմաւիրի «Վարդան Բախշեան» մասնաճիւղի «Մաղաքեան» կեդրոնի բացման հանդիսաւոր արարողութիւնը, ներկայութեամբ Արմաւիրի փոխ մարզպետ Արգիշտի Մեխակեանի, Արմաւիրի քաղաքապետ Դաւիթ Խուդաթեանի, Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան անդամներու, շրջանի դպրոցներու տնօրէններու, ծնողներու եւ մասնաճիւղի սիրելի գայլիկներու եւ սկաուտներու։

Բացման ներկայ էր նաեւ կեդրոնի բարերար Էմիլ Մաղաքեան՝ իր ընտանիքի անդամներուն հետ։

Բացման հանդիսութիւնը  Շար...

2021-09-26 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ, ՀԱՅՖԱՅԻ ԵՒ ԵԱՖԱՅԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ՁԵՌՆԱՐԿ՝ ԵԱՖԱՅԻ ՄԷՋ

 

20 Սեպտեմբեր 2021-ին, Եաֆայի Ս. Նիկողայոս վանքին մէջ տեղի ունեցաւ միջ-մասնաճիւղային ձեռնարկ՝ նուիրուած Հայաստանի վերանկախացման 30-ամեակին: Հ.Մ.Ը.Մ.ի Երուսաղէմի, Հայֆայի եւ Եաֆայի մասնաճիւղերու մասնակցութեամբ կատարուած ձեռնարկը ունեցաւ դաստիարակչական եւ ընկերային բնոյթ։ 100 մասնակիցներ առիթը ունեցան միասնաբար անմոռանալի ժամեր անցընելու հայեցի եւ ուրախ մթնոլորտի մէջ։

 

ԵՂԲ. ՊՕՂՈՍ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

3 Սեպտեմբեր 2021-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Երուսաղէմի  Շար...

2021-09-20 |
Displaying 76 to 90 (of 384 news)

Տարածենք