ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ 43-րդ տարի, Թիւ 428

 

Խմբագրական- Լայնախոհութիւն

6 Փետրուարի երկրաշարժին առիթով Հ.Մ.Ը.Մ.ի շրջաններուն կողմէ Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան յղուած զօրակցական գիրեր

Հակառակ շրջափակման դժուարին պայմաններուն՝ Արցախի Մեկուսի շրջանը կը շարունակէ միութենական իր աշխոյժ գործունէութիւնը

Համա-արաբական սկաուտական առաջին ճամբարի մասնակցութիւն- Յարութ Չէքիճեան

Վկայութիւններ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ֆութպոլի փառաւոր անցեալէն (Բ.)- Ճորճիկ Ռաստկելէնեան

Հ.Մ.Ը.Մ.ական սկաուտը ներկայ է ամէնուրեք- Րաֆֆի Կէօվօղլանեան

Յառա՜ջ, մի՛շտ յառաջ, թէկուզ խելագարած…- Սերոբ  Շար...

2023-05-04 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ Բ. ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԱՒԱՐՏԵՑ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

 

Երկու օրուան վրայ երկարած նիստերէ ետք, Հ.Մ.Ը.Մ.ի երիտասարդական Բ. համագումարը իր աշխատանքները յաջողութեամբ աւարտեց Նիկոսիոյ մէջ, Կիպրոս։

Պաշտօնական բացման հանդիսութենէն ետք, Ուրբաթ, 28 Ապրիլի կէսօրին, համագումարը անցաւ իր առաջին օրուան աշխատանքներուն եւ տեսանիւթով լսեց վկայութիւնները երիտասարդական Ա. համագումարին (Աթէնք, Մայիս 2019) խումբ մը մասնակիցներու։ Ապա, կազմեց իր դիւանը եւ աշխատանքային յանձնախումբերը։

Այնուհետեւ,  Շար...

2023-05-01 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ Բ. ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ ԻՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՆ ՍԿՍԱՒ ՆԻԿՈՍԻՈՅ ՄԷՋ

 

Կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ հիւրընկալութեամբ Կիպրոսի Հ.Մ.Ը.Մ.-ՀԵՄ-ի վարչութեան, Ուրբաթ, 28 Ապրիլի կէսօրին, Նիկոսիոյ մէջ իր աշխատանքներուն սկսաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի երիտասարդական երկրորդ համագումարը՝ քննելու համար միութեան սկաուտական եւ մարզական բնագաւառներէն դուրս գտնուող երիտասարդ Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու (18-30 տարեկան) աշխատանքային նոր գործադաշտեր ստեղծելու կարելիութիւնները։

Համագումարը ընթացք առաւ բացման պաշտօնական հանդիսութեամբ մը, որուն ներկայ գտնուեցան Կիպրոսի  Շար...

2023-04-28 |

ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՎԿԱՅԵԱԼ ԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՒ

 

Հ․Մ․Ը․Մ․ի Կեդրոնական Վարչութեան կազմակերպած՝ Միջին Արևելքի Վկայեալ Կարգի վերջին հանգրուանը, որ տեղի ունեցաւ Ամմանի մէջ, իր աւարտին հասաւ Կիրակի, 23 Ապրիլին։

Եռօրեայ աշխատանքներուն ընթացքին, Քուէյթէն, Պաղտատէն և Ամմանէն 15 խմբապետ-խմբապետուհիներ կիրարկեցին խտացուած ծրագիրով յայտագիր մը, որ կ`ընդգրկէր սկաուտական, միութենական, ընկերային նիւթեր, գործնական կիրարկումներ, ինչպէս նաև` շրջապտոյտ Ամմանի մօտակայ տեսարժան վայրերը։ Կիրակի  Շար...

2023-04-25 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ Բ. ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ

 

28-29 Ապրիլ 2023-ին, Կիպրոսի մէջ տեղի կ’ունենայ Հ.Մ.Ը.Մ.ի երիտասարդական երկրորդ համագումարը, կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան։ Առաջին համագումարը կատարուած էր չորս տարի առաջ, 10-11 Մայիս 2019-ին, Աթէնք, Յունաստան։

Երիտասարդական համագումարները նորութիւն են Հ.Մ.Ը.Մ.ի համար։ Անոնք կը քննեն միութեան սկաուտական եւ մարզական բնագաւառներէն դուրս գտնուող երիտասարդ Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու (18-30 տարեկան) աշխատանքային նոր գործադաշտեր ստեղծելու  Շար...

2023-04-19 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԵՒՐՈՊԱՅԻ ԽՄԲԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՎԿԱՅԵԱԼ ԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԸ

 

17-19 Մարտ 2023-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կազմակերպութեամբ, Ժամպվիլի բանակավայրին մէջ, Փարիզ, տեղի ունեցան միութեան Եւրոպայի խմբապետներու Վկայեալ կարգի երկրորդ եւ երրորդ բաժինները՝ գործնական դասընթացքը եւ անհատական ծրագիրներու ներկայացումը։ Առաջին բաժինը՝ տեսական դասընթացքը ընթացք առած էր 22 Մայիս 2022-ին եւ ամիսներ շարունակ կատարուած էր առցանց, իբրեւ դասախօսներ ունենալով Շաղիկ Խիւտավերտեանը, Յակոբ  Շար...

2023-03-20 |

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ 42-րդ տարի, Թիւ 427

 

-Խմբագրական- Ի՞նչ կ’ընենք… (Իրապէ՛ս յաղթելու համար)

-Միջ-դիւանական 10-րդ խորհրդաժողովի բացման պաշտօնական հանդիսութիւնը

-Կազմակերպական եւ գաղափարական ուժի մեր աղբիւրներուն պէտք է գուրգուրալ ամէն գնով, կարելի բոլոր միջոցներով- Վաչէ Նաճարեան

-Միջ-դիւանական 10-րդ խորհրդաժողովը շեշտեց միութենական բնականոն կեանքի վերադարձի հրամայականը

-Սկաուտական Երկաստղ, Ա. կարգ եւ Բ. կարգ գիրքերու վերամշակուած օրինակները՝ պատրաստ

-Վկայութիւններ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ֆութպոլի փառաւոր անցեալէն (Ա.)- Ճորճիկ  Շար...

2023-02-03 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՊԱՏՈՒԷ ԱՏՈՄ ԵՒ ՍԵԼԼԱ ԹՆՃՈՒԿԵԱՆՆԵՐԸ

 

Երկուշաբթի, 12 Դեկտեմբեր 2022-ին, «Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեան» պասքեթպոլի դաշտին վրայ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի տղոց պասքեթպոլի մրցումէն ետք, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը յատուկ յուշանուէրով պատուեց համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական վերջին մարզախաղերուն նիւթական իր աջակցութիւնը ցուցաբերած, միութեան երկար տարիներու բարերար, Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեան ամոլը։

Այս առիթով եղբ. Ատոմ եւ քոյր Սելլա Թնճուկեաններուն յանձնուեցաւ մարզախաղերուն նշանակը կրող  Շար...

2022-12-12 |

ՄԻՋ-ԴԻՒԱՆԱԿԱՆ 10-ՐԴ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԸ ՇԵՇՏԵՑ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԿԵԱՆՔԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

 

Աշխարհը երեք տարի ապրեցաւ անբնական պայմաններու մէջ։ Քորոնայի համաճարակը մահեր խլեց, երկիրներ անդամալուծեց, մարդիկը տուներու մէջ «բանտարկեց» եւ հաւաքական կեանքի վարժութիւններէն հեռացուց։

Բոլորին նման, Հ.Մ.Ը.Մ. եւս կրեց քորոնայի համաճարակին ծանր հետեւանքները.- միութիւնը սիրելի անդամներ կորսնցուց, ակումբները փակուեցան, սկաուտական եւ մարզական կեանքը կանգ առաւ։

Առցանց գործունէութիւնը չկարողացաւ փրկել կացութիւնը։ Պակսեցաւ մթնոլորտը, միութենական հարազատութիւնը  Շար...

2022-11-13 |

ՄԻՋ-ԴԻՒԱՆԱԿԱՆ 10-ՐԴ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ԱՒԱՐՏԻՆ՝ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՅԱՒԷՏ ԲԱԺՆՈՒԱԾ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌԻՆ ՀԵՏ, ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ՝ ԾԱՂԿԵՊՍԱԿՆԵՐՈՒ ԶԵՏԵՂՈՒՄՈՎ

 

Միջ-դիւանական 10-րդ խորհրդաժողովի աւարտին, Կիրակի, 13 Նոյեմբեր 2022-ի առաւօտեան, խորհրդաժողովի մասնակիցները այցելեցին Անթիլիասի Մայրավանք եւ ներկայ գտնուեցան ննջեցեալ եւ նահատակուած Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու յիշատակին Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ մատուցուած հոգեհանգստեան պաշտօնին՝ հանդիսապետութեամբ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին։

 

ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ՝ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ-ՄԱՏՐԱՆ…

Հոգեհանգստեան պաշտօնէն ետք, աշխարհի 22 երկիրներէն ժամանած Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու պատուիրակութիւնը, Կեդրոնական Վարչութեան  Շար...

2022-11-13 |

ՄԻՋ-ԴԻՒԱՆԱԿԱՆ 10-ՐԴ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՄԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կազմակերպութեամբ, Հինգշաբթի, 10 Նոյեմբեր 2022-ի երեկոյեան 7.30-ին, Պէյրութի արուարձաններէն Զալքայի «Ուորուիք Սթոն 55» պանդոկի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի միջ-դիւանական 10-րդ խորհրդաժողովին պաշտօնական բացումը՝ ներկայութեամբ հոգեւոր առաջնորդներու, պաշտօնական հիւրերու, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ներկայ եւ անցեալի անդամներու, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան անդամներու, Լիբանանի մասնաճիւղերու վարչական եւ խմբապետական կազմերու,  Շար...

2022-11-10 |

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան 2019-2023 քառամեակի երրորդ լիագումարին նիստերը տեղի ունեցան 9 եւ 10 Նոյեմբեր 2022-ին, Պէյրութի մէջ, օրակարգի վրայ ունենալով միութեան կազմակերպչական, սկաուտական, մարզական, երիտասարդական, քարոզչական, «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի, տեղեկատուական արհեստագիտութեան եւ տնտեսական գործունէութեան այլազան բնագաւառները։

Կեդրոնական Վարչութիւնը գոհունակութեամբ անդրադարձաւ Արցախի մէջ սկաուտական շարժումի վերակազմակերպման աշխատանքներուն, որոնց համար յատուկ գործիչ մը գործուղած  Շար...

2022-11-10 |

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ ԾՐԱԳՐԱՒՈՐՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎԸ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան երրորդ լիագումարի եւ միջ-դիւանական 10-րդ խորհրդաժողովի նախօրեակին, Կիրակի, 6 Նոյեմբեր 2022-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան Պէյրութի նստավայրին մէջ տեղի ունեցաւ համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 12-րդ բանակումի ծրագրաւորումի ժողովը, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին Կեդրոնական Վարչութեան դիւանի անդամները, Կեդրոնական Վաչութեան սկաուտական աշխատանքներու ներկայացուցիչներ՝ քոյր Թալին Օրտողլեան (Լիբանան), եղբայր Ֆէտի Խաժակ Գազանճեան (Շուէտ), Օշին  Շար...

2022-11-06 |

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԹԻՒ 426 «ՄԱՐԶԻԿ»Ի ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ՛ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ

 

 

Մթնոլորտ բառին կրնան յարմարիլ բազմաթիւ ածականներ.- ջերմ, ընտանեկան, դրական, դաստիարակիչ, խանդավառ, ճոխ, հաճելի…

    Սակայն յիշեալ ածականներէն ոչ մէկը կրնայ հարազատօրէն ներկայացնել համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական ձեռնարկի մը մթնոլորտը։ Իսկ ի՛նչ խօսք, երբ այդ ձեռնարկը տեղի կ’ունենայ երեք տարուան անբնական պայմաններէ ետք՝ քորոնայի համաճարակ, միութենական գործունէութեան սահմանափակում, ճամբորդութեան արգելքներ, համաշխարհային տնտեսական տագնապ, Արցախի պատերազմ  Շար...

2022-10-28 |

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

 

Հ․Մ․Ը․Մ․-Ֆրանսի Մեկուսի վարչութիւնը եւ մարզական համալիրի կառուցման «Իմաստուններու յանձնախումբ»ը կու գան տեղեկացնելու, թէ Ուրբաթ, 28 Հոկտեմբեր 2022-ի առաւօտեան ժամը 10.30-ին, Փարիզի արուարձաններէն Իսի Լէ Մուլինոյի մէջ ստորագրուեցաւ պայմանագիր մը, որ տեղւոյն քաղաքապետութեան կողմէ Հ․Մ․Ը․Մ․-Ֆրանսին կը շնորհէ նորակերտ մարզական համալիր՝ բաղկացած պասքեթպոլի դաշտէ, ժողովասրահներէ, ճաշարանէ, 400 հոգինոց սրահէ եւ տարբեր խաղավայրերէ։

Պայմանագիրը  Շար...

2022-10-28 |
Displaying 16 to 30 (of 390 news)

Տարածենք