ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 10-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

 

 

ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿ
1. Լիբանան
2. Հ.Մ.Ա.Կ.
3. Արեւմտեան Մ.Ն.

ԹԵՆԻՍ
1. Արեւմտեան Մ.Ն.
2. Կիպրոս
3. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.

ԱԹԼԷԹ
1. Լիբանան
2. Արեւմտեան Մ.Ն.
3. Հ.Մ.Ա.Կ.

ԼՈՂ
1. Հ.Մ.Ա.Կ.
2. Արեւմտեան Մ.Ն.
3. Կիպրոս

ՃԱՏՐԱԿ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.
2. Լիբանան
3. Երուսաղէմ

ՖՈՒԹՍԱԼ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.
2. Լիբանան
3. Հարաւային Ամերիկա

ՎՈԼԻՊՈԼ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.
2. Արեւմտեան Մ.Ն.

ՖՈՒԹՊՈԼ
1. Արեւմտեան Մ.Ն.
2. Լիբանան
3. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ
1. Արեւմտեան Մ.Ն.
2. Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.
3. Հ.Մ.Ա.Կ.

Կ’արժէ նշել, որ համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ մարզախաղերու «Տիպար պատուիրակութեան բաժակ»ին արժանացաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գանատայի շրջանը։

 

 

Տարածենք