ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ ԾՐԱԳՐԱՒՈՐՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎԸ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան երրորդ լիագումարի եւ միջ-դիւանական 10-րդ խորհրդաժողովի նախօրեակին, Կիրակի, 6 Նոյեմբեր 2022-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան Պէյրութի նստավայրին մէջ տեղի ունեցաւ համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 12-րդ բանակումի ծրագրաւորումի ժողովը, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին Կեդրոնական Վարչութեան դիւանի անդամները, Կեդրոնական Վաչութեան սկաուտական աշխատանքներու ներկայացուցիչներ՝ քոյր Թալին Օրտողլեան (Լիբանան), եղբայր Ֆէտի Խաժակ Գազանճեան (Շուէտ), Օշին Փիրումեան (Հայաստան), բանակումի խմբապետական կազմի անդամներ՝ ընդհանուր խմբապետ եղբ. Պօղոս Մահպուպեան (Փարիզ), փոխ խմբապետ եղբ. Գէորգ Օհանեան (Հայաստան) եւ գործադիր խմբապետական կազմի անդամ քոյր Թամար Քէշիշեան (Լիբանան)։

Ժողովը ծրագրաւորումը կատարեց 2023-ի ամրան տեղի ունենալիք համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 12-րդ բանակումի աշխատանքներուն։ Բանակումի թուական հաստատուեցաւ 21-30 Յուլիս 2023-ը, վայր՝ Բիւրականի «Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան սկաուտական բանակավայր»։ Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողովի որոշումով եւ գործնական նկատառումներով, բանակումի մասնակիցներու թիւ ճշդուեցաւ 650-700 սկաուտ։

Բանակումը, ինչպէս նախորդները, պիտի ունենայ իր քայլերգը, կարգախօսը եւ խորհրդապատկերը (լոկոն)։ Կարգախօս ճշդուեցաւ «Խրոխտ, խիզախ, մի՛շտ պատրաստ»։ Քայլերգի եւ խորհրդապատկերի պատրաստութեան համար յայտարարուեցաւ մրցանք։ Ներկայացուած օրինակներէն լաւագոյն քայլերգը եւ խորհրդապատկերը պիտի որդեգրուին Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ եւ հեղինակները պիտի գնահատուին յատուկ մրցանակներով։

Բանակումը իր եռանդամ խմբապետական կազմին առընթեր պիտի ունենայ եօթնանդամ գործադիր խմբապետական կազմ մը, որուն մաս պիտի կազմեն հետեւեալ քոյր-եղբայրները.- Թամար Քէշիշեան (Լիբանան), Մենար Պոյաճեան (Միւնիխ), Յովիկ Փամփալեան (Սուրիա), Արամ Գայսէրեան (Արեւելեան Մ.Ն.), Աւագ Կարապետեան (Քուէյթ), Գրիգոր Տուլգարեան (Հայաստան) եւ Ակուսթին Անալեան (Հարաւային Ամերիկա)։

 

Տարածենք