ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ 40-րդ տարի, Թիւ 423

 

- Խմբագրական- Ճանչնա՛լ պատմութիւնը

- Հաղորդագրութիւն- Յարգանքի տուրք - Պատգամներ - Անուանակոչում

- Ձեր կիսատ ձգած սրբազան գործը անաւարտ՝ պիտի շարունակուի- Մարօ Քէշիշեան

- Ապրողները՝ յանուն անմահների- Սիլվա Ալլահվերտեան

- Գէորգը՝ երկրորդ կեանքով- Ֆրիտա Գզըլեան-Հաճեան

- Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական քարոզչական առցանց Ա. սեմինարը

- Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւնը մայր հայրենիքի մէջ. 1918-1927 (Ե. մաս)- Յարութ Չէքիճեան

- Մարզադաշտերու կառուցումը հիմք՝ մեր վերականգնումին- Մանուկ Քէօշկերեան

- Հ.Մ.Ը.Մ.ին երկմտանք երբեք արտօնուած չէ- Սերոբ Սահակեան

- Ապտակը- Գէորգ Պետիկեան

- Քոյր Մարալ Մելքոնեանի յիշատակին- Յովսէփ Աւագեան

- Անժամանակ կորուստ (յատուկ բաժին՝ ի յիշատակ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան վաղմեռիկ անդամ եղբ. Արմանտօ Թորգոմեանի)

- Բազմաթիւ սերունդներու դաստիարակը՝ եղբ. Մանուէլ Հալլաճեան- Ժան Պէպէճեան

- Եղբ. Մանուէլ Հալլաճեան հայրն ու Հ.Մ.Ը.Մ.ականը- Ժան Հալլաճեան

- Ազնուութեան եւ ծառայութեան խորհրդանիշը՝ եղբ. Կարօ Յովակիմեան- Գոհար Ալեանաքեան

- Նուիրաբար ծառայեց, բարձրացաւ եւ բարձրացուց (եղբ. Անդրանիկ Սիւլիւքճեանի յիշատակին)- Յովիկ Սիւլահեան

- Ծերանալ մերժող եղբ. Սամուէլ Մկրտիչեանը- Ս. Մահսէրէճեան

Թիւը կ’ընդգրկէ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական կեանքի անդրադարձներ (Հայաստան, Յունաստան, Լիբանան, Սուրիա, Եաֆա, Ալմելօ) 96 էջ։ 5000 լ.ո.

Ստանալու համար դիմել Համազգայինի գրախանութ։

 

 

 

Տարածենք