ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ, 39-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 416-417

 

«Մարզիկ»ի այս թիւով տեսնել՝

Խմբագրական- Դժուար քննութիւնը

Հ.Մ.Ը.Մ.-ը Քորոնայի համաշխարհային տագնապին ընդառաջ

Հաղորդագրութիւն- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւն

Նպաստաբաշխում - Քորոնայի համաճարակին Հ.Մ.Ը.Մ.ական զոհերը

Քորոնան եւ առցանց աշխատանքները…

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան պատուիրակութեան հանդիպումները

«Մարզիկ»ի 415 թիւերու թուայնացման եւ մատենագիտութեան պատրաստութեան աշխատանքները իրենց լրումին հասած

Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւնը մայր հայրենիքի մէջ. 1918-1927 (Ա. մաս)¬ Յարութ Չէքիճեան

Հ.Մ.Ը.Մ.ը եղած է ու կը մնայ հայեցի դաստիարակութեան դպրոց- Տէնի Մարկորեան

Ելեկտրոնային դաստիարակչական համայնագիտարան մը՝ Homenetmen.org

1912-ի Սթոքհոլմի խաղերում վազորդ Վահրամ Փափազեանը գիտակցաբար պարտուել է, որպէսզի չծածանուի Թուրքիայի դրօշը

Վահան Չերազ եւ բծաւոր տիֆի համաճարակը Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան մէջ- Յարութ Չէքիճեան

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հալէպի մասնաճիւղի ֆութպոլի մարզական կեանքէն- Վիգէն Գէորգեան

Փառաւոր յաղթանակներու կերտիչը՝ եղբ. Ժոզէֆ Նալպանտեան- Վ. Աւագեան

Եղբ. Յակոբ Կարապետեան կամ բոլորին Աքելլան- Գէորգ Պէտիկեան

Մեր Աքելլան՝ եղբ. Յակոբ Կարապետեան- Ժիրայր Սարգիսեան

Աքելլայիս- Տիգրան Ղազարեան

Եղբ. Զաքար Չորպաճեան՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ական ֆութպոլին մեծ երախտաւորը- Սգակիր եղբայր մը

Եղբ. Կարօ Գազանճեանի կորուստը- Եղբայր մը

Եղբ. Սարգիս Հաճինազարեանի յիշատակին- Յարութ Չէքիճեան

Եղբ. Կարօ Տէմիրճեանի յիշատակին- Վիգէն Գրիգորեան

Հաւատաւոր Հ.Մ.Ը.Մ.ականի՝եղբ. Պերճ Գրիգորեանի կորուստը- Մարլէն Տաքէսեան

 

Թիւը կ’ընդգրկէ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական կեանքի անդրադարձներ (Հայաստան, Արցախ, Մոսկուա, Երուսաղէմ, Գահիրէ, Լիբանան, Սուրիա, Շուէտ, Մ. Նահանգներ եւ Գանատա)։ 80 էջ։

 

Տարածենք