Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ՄԸ ԿԸ ՍՏԵՂԾԷ ՄՈՐՍԻ ՅԱՏՈՒԿ ԾՐԱԳԻՐ

 

Կ’ուզէ՞ք մորս սորվիլ։

Եթէ այո, կրնաք ներբեռնել բջիջային հեռաձայններու յատուկ նոր ծրագիր մը, որ պատրաստուած է Հ.Մ.Ը.Մ.ական եղբ. Սերուժ Խանճիհանեանի կողմէ։ Եղբայրը անդամ է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղի «Վիգէն Զաքարեան» երէցական փաղանգին։

Եղբօր պատրաստած ծրագիրին կարելի է ծանօթանալ հետեւեալ յղումով.- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seroujkh.morseacademy

Տարածենք