«Մարզիկ»ին բաժանորդագրուելու համար դիմել խմբագրութեան հետեւեալ հասցէին՝ փոխանցելով ձեր հասցէն եւ մէկ տարուան բաժանորդագրութեան գումարը։

Տարեկան բաժանորդագրութեան սակ ճշդուած է՝ Լիբանան 20 $, Միջին Արեւելեան եւ Եւրոպական երկիրներ 35 $, Մ. Նահանգներ եւ Աւստրալիա 40 $։

Թերթը Լիբանանէն կ’առաքուի Liban Post-ի միջոցով։

Լիբանանի մէջ թերթին հատավաճառի սակն է՝ 5000 լ.ո.։

Թերթը ստանալու համար դիմել Համազգայինի գրախանութ եւ «Մարզիկ»ի յատուկ ցրուիչ Յակոբ Վարդիվառեանին (հեռ. +961-71-239209)։

Տարածենք