Հ.Մ.Ը.Մ.ՈՎ ԱՊՐՈՒԱԾ ԿԵԱՆՔ ՄԸ՝ ԵՂԲ. ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ

ՀՄԸՄ-ի Պատգամաւորական 12րդ Ընդհանուր Ժողովի փակման «Յառաջ Նահատակ»ը

Շաւարշ Քրիսեանի Դիմաքանդակի Հանդիսաւոր Բացում Երեւանի Մէջ

Պատգամաւորական 12րդ Ընդհանուր Ժողովի Բացման Հանդիսութիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հայաստանի Մէջ Վերահաստատման 30-Ամեակ