ՎԱՀԱԳՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ

ՎԱՀԱԳՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ

ՎԱՀԱԳՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ

Եղբ. Վահագն Յովհաննէսեան, երէց եղբայրը եղբ. Պօղոս Յովհաննէսեանի, կը պատկանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի փինկ-փոնկի փառաւոր պատմութիւնը կերտած առաջին սերունդին։ Ան ծնած է 1920-ական տարիներու առաջին կիսուն, Պէյրութ, եւ մաս կազմած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի փինկ-փոնկի առաջին խումբին, որուն հետ ան Լիբանանի առաջնութեան տիրացած է 1948-ին, 1950-ին, 1951-ին, 1952-ին, 1953-ին եւ 1965-ին։

1952-1963 եղբ. Վահագն մաս կազմած է Լիբանանի խմբային ախոյեանութեան տիրացած Հ.Մ.Ը.Մ.ի փինկ-փոնկի տղոց խումբին, որուն ներկայացուցիչները այդ օրերուն կը կոչուէին Պօղոս Յովհաննէսեան, Յարութիւն Գույումճեան, Երուանդ Թերզեան, Սարգիս Գէորգեան, Շահէ Թիւթիւնճեան, Հայկ Աշգարեան եւ Զարեհ Պաղտասարեան։

1965-ին, եղբ. Վահագն քոյր Նազիկ Յովհաննէսեան-Նատերի հետ տիրացած է փինկ-փոնկի Լիբանանի երկսեռ զոյգի ախոյեանութեան տիտղոսին։

Եղբ. Վահագն փինկ-փոնկի Լիբանանի ազգային խումբին հետ արաբական երկիրներու ախոյեանութիւններու մասնակցած է 1955-ին եւ 1956-ին, իսկ միջազգային մրցաշարքերու՝ 1954-ին, 1955-ին, 1957-ին եւ 1959-ին։

Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին սկիզբը ան կը հաստատուի Ֆրանսա, ուր կը մահանայ 31 Յունուար 2012-ին։

Տարածենք