ԼԵՒՈՆ ՊԱՊԼՈՒԶԵԱՆ

ԼԵՒՈՆ ՊԱՊԼՈՒԶԵԱՆ

ԼԵՒՈՆ ՊԱՊԼՈՒԶԵԱՆ

Զէյթունցի Լեւոն Պապլուզեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական կեանքի վաստակաշատ դէմքերէն մէկն է, որուն երախտագիտութեամբ կը յիշեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ եւ Արեւելեան Մ. Նահանգներու շրջաններու երէց սերունդի ներկայացուցիչները։

1933-1957, եղբ. Լեւոն Պապլուզեան կը հանդիսանայ Սուրիոյ սկաուտական շարժումի կեդրոնական դէմքերէն մէկը՝ արժանանալով հայ թէ արաբ սկաուտներու յարգանքին։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտութեան կարգապահութիւնը, հնազանդութիւնն ու նուիրումը այլոց օրինակ կը դառնայ եղբ. Պապլուզեանի երկաթեայ կարգապահութեան շնորհիւ։

1957-ին, եղբ. Լեւոն Պապլուզեան կը հաստատուի Արեւելեան Մ. Նահանգներ եւ մաս կը կազմէ «Արթըր Տը Լիթըլ» ճարտարագիտական ընկերութեան։ Շուտով, ան ամերիկեան շրջանակներու մեծ գնահատանքին կ’արժանանայ NASA-ի անջրպետական հետազօտութիւններուն իր բերած մասնակցութեան համար։ Իր կարգ մը գիւտերը կ’օգտագործուին դէպի լուսին անջրպետագնացութեան համար

Եղբ. Լեւոն Պապլուզեան եղաւ տիպար Հ.Մ.Ը.Մ.ական մը, քաղաքացի մը, օրինակելի ամուսին մը, գուրգուրոտ հայր մը եւ անզուգական ընկեր մը, որուն համար հայութիւնը մնաց ամէն արժէքէ վեր։ Հազարաւոր Հ.Մ.Ը.Մ.ականներ Միջին Արեւելքի թէ Մ. Նահանգներու մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի գայլիկական թէ սկաուտական շարքերէն անցած, հպարտութեամբ կը յիշեն իրենց սկաուտապետին՝ Լեւոն Պապլուզեանի անունը, որուն կը յիշատակին կը նուիրուին Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւելեան Մ. Նահանգներու եւ Գանատայի միջ-մասնաճիւղային 17-րդ մարզախաղերը։

Եղբ. Լեւոն Պապլուզեան կը մահանայ 11 Հոկտեմբեր 1979-ին։

Տարածենք