ԶԱՒԷՆ ՏԷՐՎԻՇԵԱՆ

ԶԱՒԷՆ ՏԷՐՎԻՇԵԱՆ

ԶԱՒԷՆ ՏԷՐՎԻՇԵԱՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ սկաուտական շարժումի երկարամեայ անխոնջ նուիրեալներէն է միութեան «Ծառայութեան» շքանշանակիր եւ «Արտակարգ» պատուանշանակիր եղբայր Զաւէն Տէրվիշեան: Մաքուր նկարագիրով Հ.Մ.Ը.Մ.ական մը, որուն բովանդակ կեանքը եղաւ միութեան ճամբով անմնացորդ նուիրում իր ժողովուրդին եւ անոր ազգային կառոյցներուն։

Եղբ. Զաւէն Տէրվիշեան ծնած է 1932-ին։ Ուսումը ստացած է Ազգ. Զաւարեան Վարժարանին, ապա՝ Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանին մէջ, որմէ ետք նետուած է արհեստի: Ամուսնացած է եւ բախտաւորուած երեք զաւակով՝ երկու դուստր եւ մանչ մը: Ան իր ամբողջ կեանքը նուիրած է ընտանիքին, Հ.Մ.Ը.Մ.ին եւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ:

Եղբ. Զաւէն Հ.Մ.Ը.Մ.ի շարքեր մուտք գործած է 1939-ին, իբրեւ գայլիկ: 1946-ին ան փոխանցուած է սկաուտական շարքեր: Հ.Մ.Ը.Մ.ի մէջ ունեցած է երկարամեայ ծառայութիւն: Սկաուտական շարքերու մէջ ստացած է բոլոր կարգերն ու աստիճանները: Իբրեւ տարազաւոր եղած է մասնաճիւղի խմբապետ: Վարչական գետնի վրայ, եղած է Սուրիոյ Շրջանային Սկաուտ. Խորհուրդի եւ Հալէպի մասնաճիւղի Սկաուտ. Խորհուրդի անդամ, ատենադպիրի եւ ատենապետի պաշտօններով: Եղած է Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան եւ հալէպահայ միջ-սկաուտական խորհուրդներու անդամ: Իբրեւ մարզանքի ուսուցիչ, ան անվճար ծառայած է հալէպահայ զանազան վարժարաններու.- Ազգ. Զաւարեան Վարժարան՝ հինգ տարի, Ազգ. Սահակեան Վարժարան՝ երեք տարի եւ Ազգ. Գերմանիկեան Վարժարան՝ աւելի քան տասը տարի:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 75-ամեակին, առ ի գնահատանք իր երկարամեայ վաստակին, ան Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան կողմէ պարգեւատրուած է միութեան «Ծառայութեան» շքանշանով:
22 Դեկտեմբեր 2016-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը եղբ. Զաւէնը պարգեւատրած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արտակարգ» պատուանշանով:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի մէջ, եղբ. Զաւէն ծանօթ էր իր խստապահանջութեամբ, միութեան կանոնագիրին հանդէպ բծախնդիր մօտեցումով եւ իմաստուն ղեկավարի յատկանիշներով, որոնց մասին կը վկայեն Հ.Մ.Ը.Մ.ական իրերայաջորդ սերունդները:

Եղբ. Զաւէն մինչեւ յառաջացած տարիքը մօտէն հետաքրքրուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ով: Ուրախացաւ միութեան յաղթանակներով եւ տագնապեցաւ դիմագրաւած դժուարութիւններով:

Ան մահացաւ 17 Օգոստոս 2020-ին, դառնալով լուսաշող փարոս եւ ներշնչման աղբիւր՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ական ծառայանուէր կեանքի եւ ժողովրդանուէր աշխատանքի։

Տարածենք