ԵՐՈՒԱՆԴ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ

ԵՐՈՒԱՆԴ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ

ԵՐՈՒԱՆԴ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ական կորովի եւ մտաւորական սերունդի ներկայացուցիչներէն մէկը կը հանդիսանայ եղբ. Երուանդ Տէմիրճեան։ Ան ծնած է 1931-ին, Տիգրանակերտ։ Տասը տարեկանին, ծնողքին հետ կը փոխադրուի Հալէպ, ուր կանուխէն կը նետուի ազգային կեանքի ասպարէզ, ստանձնելով պատասխանատու պաշտօններ։

Եղբ. Երուանդ փոքր տարիքին կ՚անդամագրուի Հ.Մ.Ը.Մ.ին, որ այնուհետեւ կէս դար կը դառնայ իր կեանքի ամէնէն հարազատ միջավայրը։ Ան կ՚ըլլայ սկաուտ, մարզիկ եւ վարչական։ Արգելարշաւի, մէկ քայլ ոստումի եւ հարիւր մեթր վազքի Սուրիոյ ախոյեան։

1963-ին եղբ. Երուանդ կը հաստատուի Լիբանան։ Մաս կը կազմէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղին եւ շրջան մը կը վարէ վարչութեան ատենապետութիւնը։ Ան մաս կը կազմէ նաեւ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան, իսկ 1986-1995՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան։

Եղբ. Երուանդ մեծ նուիրումով կը փարի Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի խմբագրական աշխատանքին եւ շուրջ տասնամեակ մը կը գրէ անոր ոգեշունչ խմբագրականները։ Ան Հ.Մ.Ը.Մ.ի բարձրագոյն՝ «Արժանեաց» շքանշանին կ՚արժանանայ 11 Փետրուար 1996-ին։ Կը մահանայ 1 Մարտ 1996-ին։

Տարածենք