ԴԱՆԻԷԼ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

ԴԱՆԻԷԼ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

ԴԱՆԻԷԼ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ճամբով իր բովանդակ կեանքը հայութեան եւ նորահաս սերունդներու դաստիարակութեան նուիրաբերած անձնազոհներէն մէկն է եղբ. Դանիէլ Դանիէլեան։ Ան ծնած է փոքր Ասիոյ Մարզուան քաղաքը, 1909-ին։ Հրաշքով կ՚ազատի Եղեռնէն ու ընտանեօք կը հաստատուի Պոլիս։ Հոն կը յաճախէ տեղւոյն Հինդլեան վարժարանը եւ կը մտնէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի շարքերը։

1922-ին, յոյն-թրքական պատերազմէն ետք կը փոխադրուի Սելանիկ։ Տակաւին ուսանող, եղբ. Դանիէլ մարմնամարզի հանդէպ մեծ սէր ունենալով՝ կը դառնայ վարպետ ֆութպոլիստ եւ պասքեթպոլիստ։

1928-ին, ան կ՚ընտրուի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սելանիկի մասնաճիւղի վարչական։

1930-1936, եղբայր Դանիէլ մնայուն կերպով կը մասնակցի Յունաստանի ֆութպոլի ազգային խումբին մրցումներուն, պատիւ բերելով ո՛չ միայն իր անձին, այլեւ՝ հայութեան։

1936-ին, Պերլինի 11-րդ ողիմպիականին, յունական մարզական ֆետերասիոնին որոշումով, եղբ. Դանիէլ կ՚ըլլայ ողիմպիական ջահը պատմական Ողիմպիայէն Պերլին փոխադրող ջահագնաց մարզիկներէն մէկը։

Նոյն տարին, Աթէնք հաստատուելով, ան կ՚ընտրուի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան անդամ, ստանձնելով ատենադպիրի պաշտօն։

1946-ին, եղբ. Դանիէլ, եղբ. Համօ Մեհրապեանի հետ գործակցաբար, Աթէնքի մէջ կը հրատարակէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Մարմնամարզ» պարբերաթերթը։

1952-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան կազմակերպութեամբ եւ եղբ. Դանիէլի պատասխանատու խմբապետութեամբ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի ֆութպոլի խումբը կ՚այցելէ Պէյրութ, Հալէպ եւ Դամասկոս ու տեղական Ա. դասակարգի խումբերու դէմ մրցելով՝ կ՚արձանագրէ պատուաբեր արդիւնքներ։

1967-ին, երկար տարիներ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան մաս կազմելէ ետք, եղբ. Դանիէլ ընտանեօք կը փոխադրուի Գանատա։

1974-ին, Պէյրութի մէջ գումարուած Հ.Մ.Ը.Մ.ի Առաջին Պատգամաւորական Ժողովին, ան կ՚ընտրուի Հ.Մ.Ը.Մ.ի անդրանիկ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ։

Ան կը մահանայ 9 Նոյեմբեր 1980-ին, Մոնթրէալ։

Տարածենք