Հ.Մ.Ը.Մ.ի դրօշին վրայ տեղ գտած վահանը կ’ընդգրկէ Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան չորս սկզբնատառերը՝ Հ.Մ.Ը.Մ.։ Վահանին գոյները ազգային մեր դրօշին՝ Եռագոյնին գոյներն են.- կարմիր, կապոյտ, նարնջագոյն։ Կարմիր եւ կապոյտ բաժինները ունին ուղղահայեաց սեւ գիծեր։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի վահանը առաջին անգամ գործածուած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Նաւասարդեան առաջին խաղերուն, Օգոստոս 1919-ին։ Մարզիկներ զայն կրած են իրենց տարազներու կուրծքին։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի վահանը կ’երեւի միութեան մասնաճիւղերու դրօշներուն վրայ։

Տարածենք