Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական Ծրագիր-Կանոնագիրը կը ներկայացնէ միութեան կիրարկած սկաուտութեան նպատակը եւ անոր ներքին կառոյցը՝ բաժանմունքները, կարգերը, մարմիններն ու ժողովները։

Կանոնագիրը բաղկացած է հիմնական երկու մասէ՝ Ծրագիր (Անուն, նպատակ եւ միջոցներ) եւ Կանոնագիր։

Կանոնագիրը 87 յօդուածներով կ’անդրադառնայ 14 հիմնական նիւթերու.-
- Անդամակցութիւն
- Բաժանմունքներ
- Կարգեր
- Խոստում, երդում, դաւանանք, նշանաբան, նշանակ
- Դրօշակներ
- Վարչական բաժանմունքներ
- Մարմիններ
- Ժողովներ
- Պաշտօններ
- Աստիճանաւորական կազմ
- Շարքերու կազմակերպում
- Կարգապահական-պատժական
- Տարազներ եւ գոյքեր
- Ընդհանուր կանոններ

 

Տարածենք