«Փարոս»ը Հ.Մ.Ը.Մ.ի Առնհեմի մեկուսի շրջանի վարչութեան պարբերաթերթն է, որ լոյս կը տեսնէ ելեկտրոնային ձեւով եւ 2-5 էջով։ «Փարոս»ը սկսած է հրապարակուիլ Դեկտեմբեր 2022-ին։ Թերթին խմբագրութիւնը կը վարեն եղբայրներ Յարութիւն Պաղտասարեան եւ Մինաս Արսէնեան։

Ստորեւ՝«Փարոս»ի ցարդ լոյս տեսած թիւերը։

 

Տարածենք