ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 10-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԼԱՒԱԳՈՅՆ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՐԶԻԿՈՒՀԻՆԵՐԸ

 

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ մարզախաղերու աւարտին ընտրուեցան իւրաքանչիւր մարզաձեւի լաւագոյն մարզիկն ու մարզիկուհին, որոնք արժանացան վաստակաշատ միութենականի մը անունը կրող յուշանուէրի՝ տրամադրուած Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին անդամ եղբ. Հրաչ Սիսեռեանի կողմէ։


Ստորեւ՝ յուշանուէրներու արժանացած մարզիկ-մարզիկուհիները. -
Պասքեթպոլի երէց տղոց լաւագոյն մարզիկ («Վարդգէս Ալահայտոյեան բաժակ»)- եղբ. Արամ Թարզիպաշեան, Արեւմտեան Մ. Ն.։
Պասքեթպոլի կրտսեր տղոց լաւագոյն մարզիկ («Դանիէլ Դանիէլեան բաժակ»)- եղբ. Ալէքս Իսկէնտէրեան, Արեւմտեան Մ.Ն.։
Պասքեթպոլի երէց աղջկանց լաւագոյն մարզիկ («Վահրամ Դանիէլեան բաժակ»)- քոյր Սոֆիա Տէմիրճեան, Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.։
Պասքեթպոլի կրտսեր աղջկանց լաւագոյն մարզիկ («Սիամանթօ Կարապետեան բաժակ»)- քոյր Ալին Օվաննէսեան, Արեւմտեան Մ.Ն.։
Ֆութպոլի լաւագոյն մարզիկ («Վիգէն Զաքարեան բաժակ»)- եղբ. Տիրան Պէպէքեան, Արեւմտեան Մ.Ն.։
Վոլիպոլի աղջկանց լաւագոյն մարզիկ («Յովհաննէս Պայթարեան բաժակ»)- քոյր Անի Ստեփանեան, Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.։
Թենիսի լաւագոյն մարզիկ («Վարդան Բախշեան բաժակ»)- եղբ. Էտմոն Այնէճեան, Կիպրոս։
Փինկ-փոնկի լաւագոյն մարզիկ («Յովհաննէս Հինդլեան բաժակ»)- քոյր Լարա Քէչէպաշեան, Լիբանան։
Աթլէթի տղոց լաւագոյն մարզիկ («Բիւզանդ Թորիկեան բաժակ»)- եղբ. Սերժ Չոլաքեան, Լիբանան։
Աթլէթի աղջկանց լաւագոյն մարզիկ («Վահան Չերազ բաժակ»)- քոյր Լոռի Թաշճեան, Լիբանան։
Լողի տղոց լաւագոյն մարզիկ («Շաւարշ Քրիսեան բաժակ»)- եղբ. Սեւան Ղարապէյքի, Հ.Մ.Ա.Կ.։
Լողի աղջկանց լաւագոյն մարզիկ («Տիգրան Ոսկունի բաժակ»)- քոյր Մարի Սամաքեան-Ճիորճիու, Կիպրոս։
Ճատրակի տղոց լաւագոյն մարզիկ («Գրիգոր Յակոբեան բաժակ»)- եղբ. Հրաչեայ Վարդանեան, Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.։
Ֆութսալի տղոց լաւագոյն մարզիկ («Նշան Թիւսիւզեան բաժակ»)- եղբ. Աւօ Տոնպուրեան, Լիբանան։
Ֆութսալի աղջկանց լաւագոյն մարզիկ («Արմէն Տէիրմէնճեան բաժակ»)- քոյր Պայծառ Ասատրեան, Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.։
Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ մարզախաղերու տիպար մարզիկ («Միհրան Շիմշիրեան բաժակ»)- եղբ. Քուինթ Քեմից, Արեւմտեան Մ. Ն.։

 

 

Տարածենք