ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ -ՄԱՐԶԻԿ Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ մարզախաղերու նուիրուած յատուկ թիւ, 192 էջ 42-րդ տարի, թիւ 426

 

 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

Մթնոլորտի՛ միութիւնը

 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ

Գիր օրհնութեան եւ գնահատանքի առ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնն

 

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան այցելութիւնը Արամ Ա. Վեհափառին եւ Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան պատուիրակութեան այցելութիւնը Հայաստանի մէջ Սուրիոյ դեսպանին

 

ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԷՆ ԱՌԱՋ

Մարզախաղերուն վիճակաձգութիւնը

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ մարզախաղերու ծանօթացման մամլոյ ասուլիսը

Հանդիպում՝ մարզական պատասխանատուներու հետ

 

ԲԱՑՈՒՄԸ

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ մարզախաղերու բացման մեծաշուք հանդիսութիւնը

Կառչած մնալ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադիրներու սկզբունքներուն եւ ազգային արժէքներուն- Վաչէ Նաճարեան

Հ.Մ.Ը.Մ. մեր հպարտութեան աղբիւրն է եւ ազգային անխորտակելի կամքի մարմնաւորումը- Յակոբ ՏէրԽաչատուրեան

Հաւաքուած՝ փաստելու մեր աննկուն կամքը առաջ շարժուելու, իրար սատարելու, իրար յաղթանակներով տոգորուելու եւ նախկինից աւելի ուժեղ դուրս գալու- Սանտրա Վարդանեան

Պատմական իրադարձութիւն մը Հ.Մ.Ը.Մ.ի 104-ամեայ երթին ընթացքին- Մանուէլ Մարսիլեան

 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ - ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

Սեփական կեանքը ազգասիրութեամբ եւ հայրենասիրութեամբ արժեւորելու դասը

Մինչեւ որ օրին մէկը իրարու համընկնին մեր պետութեան եւ հայրենիքին սահմանները- Վ. Աւագեան

Ցեղասպանութեան արհաւիրքը եւ անկախութեան սխրանքը մարզիկ-մարզիկուհիները կը վերապրին Ծիծեռնակաբերդ եւ Սարդարապատ այցելութեամբ

Ուխտենք մնալ կամաւոր բանակը մեր ազգին ու հայրենիքին- Թ. Օրտողլեան

Լիզպոնի հերոսական գործողութեան 39-ամեակի նշում՝ յիշատակելի երեկոյով

 

ՄԵԾԱԳՈՅՆ ՆՈՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ «ՀՐԱՇՔ»Ը

Կատարեալ հոգատարութեան եւ անխտրական մօտեցումի լաւագոյն արտայայտութիւնը՝ «Հրաշք» մարզախաղերը

 

ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ

Արեւմտեան Մ. Նահանգներ ֆութպոլի ախոյեան չորրորդ անգամ ըլլալով

Արեւելեան Մ. Նահանգներու տղոց խումբը գահընկէց կ’ընէ համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական պասքեթպոլի վեց անգամ ախոյեան Արեւմտեան Մ. Նահանգներու խումբը

Հ.Մ.Ը.Մ. Աւստրալիա առաջին անգամ ըլլալով կը տիրանայ պասքեթպոլի աղջկանց առաջնութեան տիտղոսին

Պասքեթպոլի 3 x 3 մրցումներուն Լիբանանի տղոց ու աղջկանց գերազանց տիրապետութիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի աղջիկները իրենց կը վերապահեն վոլիպոլի համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական առաջնութեան բաժակը

Ֆութսալի հարաւային Ամերիկայի տղոց խումբը անմրցելի ախոյեան

Հ.Մ.Ը.Մ. Արցախ փինկ-փոնկի տղոց ու աղջկանց ախոյեան

Թենիսի համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական նոր ախոյեանները Թեհրանէն եւ Լիբանանէն

Սուրիոյ շրջանէն Յակոբ Մայք ճատրակի համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական ախոյեան

Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի աղջիկները ծովափի վոլիպոլի լաւագոյնները

Հ.Մ.Ը.Մ.ական կոլֆը ունեցաւ առաջին ախոյեանը՝ Տանիէլ Քէչեան

Լիբանան կը վերահաստատէ աթլեթիզմի մրցումներուն իր անվիճելի գերակայութիւնը

Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի եւ Լոնտոնի ներկայացուցիչները կը հնձեն լողի առաւելագոյն թիւով մետալները 

Անհատական կարողութեան խաղերը կը ստեղծեն իւրայատուկ խանդավառութիւն

 

ՓԱԿՈՒՄԸ

Մարզախաղերու փակման հանդիսաւոր արարողութիւնը

Մարզախաղերու լաւագոյնները

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ մարզախաղերու խմբային ընդհանուր արդիւնքներ

Մարզախաղերու ընդհանուր արդիւնքներու պատկեր

Մարզախաղերու ոգին եւ յիշատակները մասունքի նման տանիլ աշխարհի չորս կողմը- Վաչէ Նաճարեան

 

ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԷՆ ԵՏՔ

Հրաժեշտը՝ յուշանուէրներու փոխանակումի հանդիպումով

Հայաստանի փողոցները լեցուցէ՛ք Հ.Մ.Ը.Մ.ական ձեր շունչով եւ ոգիով- Գլաուտիա Թորգոմեան

Հ.Մ.Ը.Մ.ի յաղթանակին «լուսաւոր կենաց»ը

Տօնահանդէս

 

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ներկաները

Նշումներ

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ մարզախաղերուն ի նպաստ կատարուած նուիրատուութիւններ

 

Ստանալու համար դիմել Համազգայինի գրախանութ եւ «Մարզիկ»ի ցրուիչին (Հեռ. 71-239209)։

 

 

 

 

Տարածենք