ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐ

 

ԱԹԼԷԹ

ՏՂԱՔ

100 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/ 18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՒ ՎԵՐ

1. Միսաք Տէրտէրեան (Հարաւային Ամերիկա) 10.59

 

100 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Ճոնի Թընկրեան (Լիբանան) 12.17

2. Նարեկ Ասատուրեան (Լիբանան) 14.97

 

200 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Արմէն Եղիայեան (Լիբանան) 28.83

2.Նարեկ Ասատուրեան (Լիբանան) 30.53

 

300 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Յակոբ Ապտալեան (Լիբանան) 45.3

2.Անթոնի Պողչալեան (Լիբանան) 52.86

3.Սարգիս Էմիրզեան (Լիբանան) 52.89

 

400 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Արմէն Եղիայեան (Լիբանան) 1։02։3

 

800 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Արմէն Եղիայեան (Լիբանան) 2։27.2

 

1500 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Արմէն Եղիայեան (Լիբանան) 5։32.9

 

3000 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՒ ՎԵՐ

1.Յարութ Լընդեան (Սուրիա) 10։41.00

2.Գէորգ Ալթունեան (Լիբանան) 11։58.6

 

ԱՂՋԻԿՆԵՐ

100 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/ 18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՒ ՎԵՐ

1.Մարօ Էօրէճեան (Հարաւային Ամերիկա) 13.98

 

200 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Քրիստինա Աւետիսեան (Լիբանան) 41.89

 

300 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Քաթերինա Աւետիսեան (Լիբանան) 1։26.64

2.Վանա Աւետիսեան (Լիբանան) 1։12.6

 

800 ՄԵԹՐ ՎԱԶՔ/18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Փաթիլ Ասատուրեան (Լիբանան) 2։38.8

 

ՄԷԿ ՔԱՅԼ ՈՍՏՈՒՄ- ՏՂԱՔ

20 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Ճէովանի Տօներեան (Լիբանան) 4.52 մ.

2.Հրակ Թորոսեան (Լիբանան) 4.52 մ.

 

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Սերուժ Գույումճեան (Լիբանան) 4.36 մ.

 

16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Քրիստ Պարսումեան (Լիբանան) 3.75 մ.

2.Սերուժ Թութճեան (Լիբանան) 3.74 մ.

 

ԳՈՒՆՏ ՆԵՏԵԼ/ԱՂՋԻԿՆԵՐ

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Բալիկ Թեքկելեան (Լիբանան) 7.7 մ.

 

ԳՈՒՆՏ ՆԵՏԵԼ/ՏՂԱՔ

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Ճովի Թենքերեան (Լիբանան) 7.87 մ.

 

16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1.Գարլօ Ահարոնեան (Լիբանան) 11.33 մ.

 

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Անտի Տօներեան (Լիբանան) 7.44 մ.

2. Անթոնի Պողչալեան (Լիբանան) 8.3 մ.

 

ԼՈՂ

ԼՈՂ/50 ՄԵԹՐ ԱԶԱՏ ԼՈՂ

1.Թովմաս Թովմասեան (Սոտերթելիա) 18.39

 

ԼՈՂ/100 ՄԵԹՐ ԱԶԱՏ ԼՈՂ

1.Թովմաս Թովմասեան (Սոտերթելիա) 41.48

 

ՖՈՒԹՊՈԼ

JUGGLING COMPETITION

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԵՐ

1. Արամ Վարժապետեան (Հարաւային Ամերիկա)

2. Անդրանիկ Փանոսեան (Հարաւային Ամերիկա)

3. Սեւան Լաֆոնթ (Ֆրանսա)

 

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Արամ Ճէմէզեան (Լիբանան)

2. Սագօ Անտոնեան (Լիբանան)

3. Անդօ Մալխասեան (Սուրիա)

 

16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Գարլոս Թովմաս (Լիբանան)

2. Սիմոն Փաչանեան (Լիբանան)

3. Յովիկ Տիշչէքէնեան (Լիբանան)

 

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Մհեր Մանուկ (Վեսթերոս)

2. Պօղոս Մանուկ (Վեսթերոս)

3. Արտօ Եափուճեան (Լիբանան)

    Յակոբ Ապտալեան (Լիբանան)

 

LONG SHOOTING COMPETITION

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Արամ Ճէմէզեան (Լիբանան)   

   Փօլ Խաչոյեան (Լիբանան)

   Սթեֆան Յակոբեան (Լիբանան)

 

16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Ակսէլ Իւրնէշլեան (Լիբանան)

   Գարլոս Թովմաս (Լիբանան)

 

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Աւօ Օտապաշեան (Լիբանան)

2. Յակոբ Ապտալեան (Լիբանան)

3. Րաֆֆի Թաթուլեան (Լիբանան)

 

CROSSBAR CHALLENGE COMPETITION

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԵՐ

1. Սեւան Լաֆոնթ (Ֆրանսա)

 

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Սագօ Անտոնեան (Լիբանան)

   Նորայր Դանիէլեան (Սուրիա)

2. Հրակ Սթամպուլեան (Լիբանան)

   Փօլ Խաչոյեան (Լիբանան)

 

16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Ալէքս Թաշճեան (Լիբանան)

   Գարլոս Թովմաս (Լիբանան)

   Յովիկ Տիշչէքէնեան (Լիբանան)

 

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Շանթ Քէնտիրճեան (Լիբանան)

   Յակոբ Աբէլեան (Լիբանան)

   Վահէ Աբելեան (Սուրիա)

2. Սերօ Գալէմքերեան (Լիբանան)

   Յակոբ Ապտալեան (Լիբանան)

 

DRIBBLE BETWEEN THE CONES COMPETITION

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Յովիկ Աշգարեան (Լիբանան)

   Հրակ Սթամպուլեան (Լիբանան)

   Նազօ Թերզեան (Լիբանան)

 

16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Փաթրիք Թասլաքեան (Լիբանան)

   Սիմոն Փաչանեան (Լիբանան)

 

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Սերօ Գալէմքերեան (Լիբանան)

 

STOP THE BALL COMPETITION

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԵՐ

1. Անթոնի Գարեան (Ֆրանսա)

2. Սերժ Չաքըրեան (Ֆրանսա)

3. Սեւակ Լաֆոնթ (Ֆրանսա)

 

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Փօլ Խաչոյեան (Լիբանան)

2. Սագօ Անտոնեան (Լիբանան)

3. Յովիկ Աշգարեան (Լիբանան)

 

16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԵՐ

1. Ակսէլ Իւրնէշլեան (Լիբանան)

2. Ատիս Այվազեան (Լիբանան)

   Փաթրիք Թասլաքեան (Լիբանան)

 

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Աւօ Օտապաշեան (Լիբանան)

2. Փաուլօ Նալպանտեան (Լիբանան)

    Շանթ Քէնտիրճեան (Լիբանան)

3. Պօղոս Մանուկ (Վեսթերոս)

   Միրմա Գազանճեան (Վեսթերոս)

 

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ

3 POINT SHOOT-OUT

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԵՐ

1. Անդրանիկ Տէր Պետրոսեան (Գանատա)

 

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Նարեկ Սարգիս (Սուրիա)

 

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Տանիէլ Մինասեան (Լիբանան)

2. Նարեկ Չերքէզեան (Լիբանան)

3. Աւօ Գարակէօզեան (Լիբանան)

 

CONTEST SHOOTING

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԵՐ

1. Արամ Աբրահամեան (Լիբանան)

2. Ֆեռնանտօ Քէչեան (Հարաւային Ամերիկա)

 

21 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Ճորճ Թումա (Սոտերթելիա)

2. Պետիկ Մահսէրէճեան (Հարաւային Ամերիկա)

 

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ- ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1. Մարթինա Արսլանեան (Հարաւային Ամերիկա)

 

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ- ՏՂԱՔ

1.Եզեկէլ Գույումճեան (Հարաւային Ամերիկա)

 

16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Շանթ Օքճանեան (Սուրիա)

2. Ֆաքունտօ Օտեր (Հարաւային Ամերիկա)

 

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Մկօ Ղազարեան (Սուրիա)

2. Ֆետերիքօ Տաւիչինօ (Հարաւային Ամերիկա)

3. Սիմոն Պաշեան (Հարաւային Ամերիկա)

 

SLAM DUNK

1. Կարօ Ամպարճեան (Սուրիա)

 

AROUND THE WORLD

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ- ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1. Միրէյ Չափարեան (Սուրիա)

 

FREE THROW CONTEST

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԵՐ

1. Ալէք Տայեան (Գանատա)

2. Արեգ Պէրպէրեան (Ֆրանսա)

 

21 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Ճորճ Թումա (Սոտերթելիա)

2. Վայք Պաղտասարեան (Ֆրանսա)

3. Ալեքսան Նաճարեան (Յունաստան)

 

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ- ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1. Մարթինա Արսլանեան (Հարաւային Ամերիկա)

 

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ- ՏՂԱՔ

1. Յարութ Գըլքի (Սուրիա)

 

16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Գօգօ Զգոյշեան (Սուրիա)

   Յարութ Կարապետեան

 

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ- ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1. Միրէյ Չափարեան (Սուրիա)

 

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ- ՏՂԱՔ

1. Ալէքս Բարսեղեան (Յունաստան)

    Ֆետերիքօ Տաւիչինօ (Հարաւային Ամերիկա)

2. Նիքոս Ցիցոս (Յունաստան)

3. Մկօ Ղազարեան (Սուրիա)

 

3 PERSON WEAVE (ԽՄԲԱՅԻՆ)

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԵՐ

1. Ֆրանսա

2. Ֆրանսա

 

18 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Լիբանան

 

16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ

1. Լիբանան

Տարածենք