ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 10-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ Կ’ՈԳԵԿՈՉԵՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐՈՒ, ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ԵՒ ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ 16 ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԸ

 

Յուլիսին, Հայաստանի մէջ կազմակերպուած համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ մարզախաղերը կ’ոգեկոչեն յիշատակը 16 Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու, որոնք կը հանդիսանան միութեան հիմնադիրներ, Արցախեան պայքարի նահատակներ եւ երկարամեայ ծառայութեամբ վաստակաշատ դէմքեր։

Ստորեւ եղբայրներու անունները՝ կենսագրական ամփոփ ծանօթութիւններով։

Շաւարշ Քրիսեան (1886-1915).- Հ.Մ.Ը.Մ.ի նահատակ հիմնադիր։ «Մարմնամարզ» թերթի հրատարակիչ։

Գրիգոր Յակոբեան (1885-1949`).- Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադիր երրորդութեան անդամ։ Հայ սկաուտական եւ մարմնակրթական շարժումի ռահվիրայ։

Յովհաննէս Հինդլեան (1886-1950).- Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադիր երրորդութեան անդամ։ Հայ սկաուտական շարժումի գլխաւոր գաղափարախօս։

Վահան Չերազ (1886-1927).- Հայ մարմնակրթական շարժումի եռանդուն նուիրեալ։ 1920-ին, Հայաստան գործուղուած Հ.Մ.Ը.Մ.ական եռանդամ մարմինի անդամ։ Զոհ՝ համայնավար չեկիստներու։

Բիւզանդ Թորիկեան (1931-2016).- Հ.Մ.Ը.Մ.ի համագաղութային կառոյցի ստեղծման գլխաւոր դէմքերէն։ «Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան Պատմութիւն» չորս հատորներու հեղինակ։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 1974-1987, 1999-2003։

Միհրան Շիմշիրեան (1942-2014).- Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական շարժումի բազմավաստակ երախտաւոր։ Երկար տարիներ Լիբանանի սկաուտական ֆետերասիոնի անդամ։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 1983-1999, 2007-2014։

Վարդգէս Ալահայտոյեան (1929-2016).- Բազմավաստակ Հ.Մ.Ը.Մ.ական։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մերձաւոր Արեւելքի Շրջանային Վարչութեան անդամ 1971-1974։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 1974-1979, 1983-1987։

Տիգրան Ոսկունի.- Երկարամեայ Հ.Մ.Ը.Մ.ական։ «Ազդակ Մարզական»ի խմբագիր (1952-1958)։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի անդրանիկ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 1974-1979։

Յովհաննէս Պայթարեան (1915-1993).- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պէյրութի երկարամեայ վարչական՝ 1947-1974։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի անդրանիկ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 1974-1979։

Արմէն Տէյիրմէնճեան (1937-2015).- Բազմավաստակ Հ.Մ.Ը.Մ.ական։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 1974-1983։

Նշան Թիւսիւզեան (1911-1980).- Բազմավաստակ Հ.Մ.Ը.Մ.ական։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հալէպի սկաուտական շարժումի տարածման եւ կազմակերպման կեդրոնական դէմքերէն։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 1974-1983։

Սիամանթօ Կարապետեան (1939-2016).- Բազմավաստակ Հ.Մ.Ը.Մ.ական։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 1987-1991։

Դանիէլ Դանիէլեան (1909-1980).- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի երախտաշատ դէմքերէն։ Աթէնքի «Մարմնամարզ» թերթի խմբագիր։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի անդրանիկ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ։

Վահրամ Դանիէլեան (1945-2014).- Բազմավաստակ Հ.Մ.Ը.Մ.ական։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 2003-2011։

Վարդան Բախշեան (1965-1991).- Նորանկախ Հայաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.ական առաջին սերունդի անդամներէն։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Երեւանի մասնաճիւղի առաջին ատենապետը 1989-ին։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Ապրիլ 1991-էն մինչեւ նահատակութիւնը՝ 16 Դեկտեմբեր 1991, Արցախի ազատագրական կռիւներուն։

Վիգէն Զաքարեան (1969-1992).- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղի երէց սկաուտ եւ հեծելարշաւի խումբի անդամ։ Նահատակուած՝ 8 Մայիս 1992-ին Շուշիի ազատագրման կռիւներուն։

Տարածենք