ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄԱՐԶԻԿ 39-րդ տարի, Թիւ 418-419

 

 

- 102-ամեակի պատգամ- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւն

- Խմբագրական- Փրկելու համար կորսուած, չապրուած մանկութիւնը

- Փառք նահատակաց- Արցախեան պատերազմի Հ.Մ.Ը.Մ.ական տասը նահատակներու յիշատակին

- Հ.Մ.Ը.Մ.ի «կամաւոր բանակ»-ը ի սպաս՝ Արցախի համահայկական կռիւին

- Արցախի նիւթով առցանց հանդիպում

- Հաղորդագրութիւն- Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի Կեդրոնական Վարչութիւն

- Արցախէն գաղթած պատանիներու կիրակնօրեայ հաւաքներ Երեւանի մէջ

- Արցախի հետ, հայութեան համար (Ձեռնարկներ, ցոյցեր, զօրակցութիւն, դաստիարակչական, մոմավառութիւններ, հոգեհանգիստներ)

- Պէյրութոշիման…

- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան հաղորդագրութիւններ

- Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընտանիքին զօրակցագիրներ (Պէյրութի պայթումին առիթով)

- Հաղորդագրութիւն- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւն

- Քորոնայի Հ.Մ.Ը.Մ.ական երեք զոհերը

- Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական սկաուտական խմբապետական առցանց համագումար

- Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւնը մայր հայրենիքի մէջ. 1918-1927 (Բ. մաս)- Յարութ Չէքիճեան

- «Կամաւոր բանակ»-էն անդին- Նժդեհ Մկրտիչեան

- Մեր կորուստները / Սարգիս Պասմաճեան, Զարեհ Տէրվիշեան, Քնար Ֆուռունճեան-Քէօշկերեան, Հրայր Սողոմոնեան, Զոհրապ Անտոնեան, Լեւոն Ալթունեան եւ Հրանդ Վարդանեան

    Թիւը կ’ընդգրկէ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական կեանքի անդրադարձներ (Հայաստան, Արցախ, Մոսկուա, Ալմելօ, Վիեննա, Մ. Նահանգներ, Սուրիա, Գանատա, Աւստրալիա, Երուսաղէմ)։ 96 էջ։ 5000 լ.ո.

    Ստանալու համար դիմել Համազգայինի գրախանութ։

Տարածենք