ՔՈՐՈՆԱ ԺԱՀՐԻՆ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԶՈՀԸ

 

31 Մայիսին, Քորոնա ժահրի պատճառով, Երեւանի մէջ մահացաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հայաստանի առաջին պատասխանատու մարմինի անդամ, երկար տարիներ սկաուտ խմբապետ քոյր Ռուբինա Ղազարեանցը։


Քոյր Ռուբինա եղաւ Քորոնա ժահրին Հ.Մ.Ը.Մ.ական երկրորդ զոհը եղբ. Զոհրապ Ջուլաճեանէն ետք, որ նոյն ժահրին պատճառով մահացաւ 1 Ապրիլին, Սթոքհոլմի մէջ։

 

Տարածենք