ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԽՇԵԱՆ

ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԽՇԵԱՆ

ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԽՇԵԱՆ

Նորանկախ Հայաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.ական առաջին սերունդի հաւատաւոր ներկայացուցիչներէն մէկը կը հանդիսանայ եղբ. Վարդան Բախշեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Երեւանի մասնաճիւղին առաջին ատենապետը եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան հայրենի առաջին անդամը։

Եղբ. Վարդան Բախշեան ծնած է 1 Յունիս 1965-ին, Արմաւիր։ Եղած է Արցախեան ժողովրդային շարժումի ՀՈՒԴ (Հայ Ուսանողութեան Դաշինք) միաւորման հիմնադիրներէն։ 2 Դեկտեմբեր 1989-ին, Հայաստանի մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ի վերընձիւղումէն ետք, եղբ. Վարդան կ’ըլլայ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Երեւանի մասնաճիւղի կազմութեան նախաձեռնողներէն մէկը եւ վարչութեան առաջին ատենապետը։ Ապրիլ 1991-ին, ան կը մասնակցի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ե. Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողովին եւ կ’ընտրուի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ։

16 Դեկտեմբեր 1991-ին, եղբ. Բախշեան կը նահատակուի Արցախի Հասանապատ գիւղի ազատագրման կռիւներուն։

Տարածենք