Հ.Մ.Ը.Մ.ական ըլլալու համար ՝

   1. Ներկայանալ ձեր շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղին ակումբը։

   2. Մասնաճիւղի վարչութենէն խնդրել դիմումնագիր մը։

   3. Դիմումնագիրը լեցընել եւ ստորագրել տալ երկու Հ.Մ.Ը.Մ.ականի, որոնք լաւապէս կը ճանչնան ձեզ։

   4. Լեցուած դիմումնագիրը վերադարձնել մասնաճիւղի վարչութեան։

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական կամ մարզական շարքերուն մաս կազմելու համար, եթէ 18 տարեկանէն նուազ տարիք ունիք, կրնաք՝

   1. Ներկայանալ ձեր շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղին ակումբը։

   2. Դիմել մասնաճիւղի սկաուտական կամ մարզական պատասխանատուին եւ արձանագրուիլ խումբի անդամ։

Տարածենք