Հ.Մ.Ը.Մ.ի համագաղութային կառոյցին ստեղծումէն ի վեր տեղի ունեցած են համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10 բանակումներ՝ հետեւեալ կարգով.-

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ա. Ընդհ. Բանակում - 1-13 Օգոստոս 1978, Քալամոս (Յունաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 12 շրջանէ 226 արի-արենոյշներ։ Ընդհանուր խմբապետ Վարուժան Սերոբեան։

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Բ. Ընդհ. Բանակում - 14-26 Օգոստոս 1980, Քլամար (Ֆրանսա)։ Մասնակցութիւն՝ 12 շրջանէ 291 արի-արենոյշներ։ Ընդհ. խմբապետ Սուրէն Մուրատեան։

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Գ. Ընդհ. Բանակում - 10-20 Օգոստոս 1986, Չալֆոնթ Հայթց (Անգլիա)։ մասնակցութիւն՝ 11 շրջանէ 269 արի-արենոյշներ։ Ընդհ. խմբապետ Արթուշ Աղամալեան։

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Դ. Ընդհ. Բանակում - 21-31 Օգոստոս 1990, Այա Մարինա (Յունաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 14 շրջանէ 484 արի-արենոյշներ։ Ընդհ. խմբապետ Ժիրայր Սարգիսեան։

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ե. Ընդհ. Բանակում - 27 Յուլիս - 7 Օգոստոս 1994, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 14 շրջանէ 432 արի-արենոյշներ։ Ընդհ. խմբապետ՝ Կարպիս Գապասագալեան։

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Զ. Ընդհ. Բանակում - 12-21 Յուլիս 1998, Աղաւնաձոր (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 19 շրջանէ 715 արի-արենոյշներ (24-ը հիւրաբար Իրանի Հայ Մշակութային «Արարատ» Կազմակերպութենէն եւ Հայ Մշակութային «Սիփան» միութենէն)։ Ընդհ. խմբապետ՝ Մանուկ Քէօշկէրեան։

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Է. Ընդհ. Բանակում - 27 Յուլիս - 4 Օգոստոս 2002, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 17 շրջանէ 510 արի-արենոյշներ (31-ը հիւրաբար Իրանի Հայ Մշակութային «Արարատ» կազմակերպութենէ եւ «Սիփան», «Նայիրի» մշակութային միութիւններէն)։ Ընդհ. խմբապետ Րաֆֆի Կէվօղլանեան։

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ը. Ընդհ. բանակում - 31 Յուլիս - 9 Օգոստոս 2006, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 16 շրջանէ 655 արի-արենոյշներ (35-ը հիւրաբար Իրանի Հայ մշակութային «Արարատ» կազմակերպութենէն եւ «Սիփան», «Նայիրի» մշակութային միութիւններէն։ Ընդհ. խմբապետ Ալեք Խաչատրեան։

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Թ. Ընդհ. Բանակում - 31 Յուլիս - 8 Օգոստոս 2010, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 18 շրջանէ 555 արի-արենոյշներ (39-ը հիւրաբար Իրանի Հայ Մշակութային «Արարատ» կազմակերպութենէն է «Սիփան», «Նայիրի» միութիւններէն)։ Ընդհ. խմբապետ Օշին Փիրումեան։

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ժ. Ընդհանուր Բանակում -31 Յուլիս - 9 Օգոստոս 2014, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 18 շրջանէ 682 արի-արենոյշներ (38-ը հիւրաբար  Հայ Մշակութային «Արարատ» կազմակերպութենէն եւ «Սիփան», «Նայիրի» միութիւններէն)։ ընդհանուր խմբապետ Վաչէ Նաճարեան։

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական ԺԱ. Ընդհանուր Բանակում- 19 Յուլիս - 28 Յուլիս 2018, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 26 շրջանէ 1195 արի-արենոյշներ (31-ը հիւրաբար  Հայ Մշակութային ,Արարատե կազմակերպութենէն եւ ,Սիփանե միութիւններէն)։ Ընդհանուր խմբապետ Թալին Օրտողլեան։

Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական ԺԲ. ԸՆդհանուր Բանակում- 21 Յուլիս - 30 Յուլիս 2023, Բիւրական (Հայաստան)։ Մասնակցութիւն՝ 26 շրջանէ 681 արի-արենոյշներ (29-ը հիւրաբար Հայ Մշակութային «Արարատ» կազմակերպութենէն եւ «Սիփան» միութենէն)։ Ընդհանուր խմբապետ Պօղոս Մահպուպեան։

Տարածենք