ՕՆՆԻԿ ՖՐԷՆԿԵԱՆ

ՕՆՆԻԿ ՖՐԷՆԿԵԱՆ

ՕՆՆԻԿ ՖՐԷՆԿԵԱՆ

«Արաքս»ի խումբէն էր։ Լաւ յետսապահ մը։ Պատերազմէն ետք Հ.Մ.Ը.Մ.ի եռանդուն վարիչներէն մէկը կ'ըլլայ։ Իր ջանքերուն շնորհիւ է, որ Բերայի Շիշլի մասնաճիւղը կը հասնի նախանձելի աստիճանի։ Անդամ էր Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական կեդրոնական յանձնախումբին։

Տարածենք