ՎԱԶԳԷՆ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆ

ՎԱԶԳԷՆ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆ

ՎԱԶԳԷՆ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆ

Բերայի Եսայեան վարժարանի սկաուտ խմբապետ։ Ծնած է 1903-ին, Չմշկածաք։ 1923-ին կ'անցնի Ֆրանսա եւ կը հիմնէ Մարսէյի մասնաճիւղը։ 1927-ին կը հաստատուի Փարիզ։ 1934-ին կ'ընտրուի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ֆրանսայի Շրջանային Վարչութեան անդամ։ 1936-ին կը դառնայ սկաուտապետ։ Գրած է սկաուտական գիրք մը, նաեւ՝ «Վահան Չերազ եւ իր երգն Հայաստանի»։

Անդրէասեան կը մահանայ 1 Դեկտեմբեր 1995-ին։

Տարածենք