ՍՈՒՐԷՆ ԲԱԲԱԽԵԱՆ

ՍՈՒՐԷՆ ԲԱԲԱԽԵԱՆ

ՍՈՒՐԷՆ ԲԱԲԱԽԵԱՆ

Պէրպէրեան վարժարանի սկաուտներու խմբապետ։ Եղած է Սկիւտարի մասնաճիւղի վարչութեան անդամ։ 1924-ին կ'անցնի Փարիզ, ուր կ'ունենայ բաւական լայն գործունէութիւն։ 1927-ին կը մեկնի Սուրիա իբրեւ ուսուցիչ, ապա կ'անցնի Պէյրութ։ Հոն մաս կը կազմէ Շրջանային Վարչութեան։ Հետագային կը հաստատուի Միացեալ Նահանգներ, ուր կը դառնայ հոգեւոր հովիւ։

Տարածենք