ՍԻՄՈՆ ՍԱՆԹՈՒՐԵԱՆ

ՍԻՄՈՆ ՍԱՆԹՈՒՐԵԱՆ

ՍԻՄՈՆ ՍԱՆԹՈՒՐԵԱՆ

Հսկայ մըն էր Սիմոն։ Սկիւտարի մէջ զինք կը կոչէին «Սիմոններ»։ Խանդավառօրէն կապուած էր մարզական կեանքին եւ անդամ էր «Անդրանիկ» մարզական միութեան, զոր ինք հիմնած էր։ Մասնակցած է հայկական Բ. ողիմպիականին։ Եղած է 1915-ի Եղեռնի զոհերէն։

Տարածենք