ՊՕՂՈՍ ՇԱՊՈՅԵԱՆ

ՊՕՂՈՍ ՇԱՊՈՅԵԱՆ

ՊՕՂՈՍ ՇԱՊՈՅԵԱՆ

Բնիկ արաբկիրցի։ Յաջողութեամբ աւարտած է Պոլսոյ Սուլթանիէն։ Եղած է «Տորք»ի լաւագոյն խաղացողներէն։ Գում Գափուի մասնաճիւղի վարիչներէն էր։ Նաեւ՝ մարզանքի ուսուցիչ։ Մինչեւ վերջ կը մնայ Հ.Մ.Ը.Մ.ի վարիչ տարրերէն։ Անդամ էր Հ.Մ.Ը.Մ.ի մարզական կեդրոնական յանձնախումբին։

Տարածենք