ԼԵՒՈՆ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ

ԼԵՒՈՆ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ

ԼԵՒՈՆ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ

Վոսփորի մասնաճիւղի սկաուտ խմբապետ։ 1923-ին անցած է Պուլկարիա, ուր ունեցած է բաւական լայն գործունէութիւն։ Եղած է Շրջանային Վարչութեան անդամ եւ Պուլկարիոյ շրջանի սկաուտապետ։

Տարածենք