ԺԻՐԱՅՐ ՄԻՆԹԱՆՃԵԱՆ

ԺԻՐԱՅՐ ՄԻՆԹԱՆՃԵԱՆ

ԺԻՐԱՅՐ ՄԻՆԹԱՆՃԵԱՆ

Բերա, Գարակէօզեան որբանոցի սկաուտ խմբապետ։ 1923-ին Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ գործուղուած է Յունաստան։ 1924-ին կ'անցնի Ֆրանսա եւ առաջին անգամ ան է, որ իր շուրջ կը հաւաքէ բոլոր հին սկաուտները եւ կը կազմէ երէց սկաուտներու խումբը։ 1928-ին կը կազմէ Ալֆորվիլի սկաուտներու խումբը։ 1929-ին կը դառնայ շրջանի փոխ խմբապետ, իսկ 1933-1936՝ Ֆրանսայի շրջանի ընդհանուր պետ։

Տարածենք