ԺԻՐԱՅՐ ԽՈՐԱՍԱՆՃԵԱՆ

ԺԻՐԱՅՐ ԽՈՐԱՍԱՆՃԵԱՆ

ԺԻՐԱՅՐ ԽՈՐԱՍԱՆՃԵԱՆ

Խորասանճեան կը պատկանէր Ռոպէրթ Քոլէճի նախապատերազմեան սերունդին։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի տարեց սկաուտ խմբապետը 1920-ական տարիներուն ամէն տեղ կը վազէր, կը վազվզէր Հ.Մ.Ը.Մ.ի համար։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի կողմէ նշանակուած էր Պոլսոյ միջազգային սկաուտներու համագումարին լիազօր։

Տարածենք