ԱՐՏԱՇԷՍ ԱԼԼԱՀՎԵՐՏԵԱՆ

ԱՐՏԱՇԷՍ ԱԼԼԱՀՎԵՐՏԵԱՆ

ԱՐՏԱՇԷՍ ԱԼԼԱՀՎԵՐՏԵԱՆ

Մաքրի գիւղի մասնաճիւղի Ա. սկաուտ խմբապետը։ Ըլլալով լաւ զինուորական մը, զինուորական մարզանքի գլխաւոր առաջնորդներէն մէկը կը հանդիսանայ Հ.Մ.Ը.Մ.ի կեանքին մէջ։ Եղած է Պոլսոյ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական կեդրոնական յանձնախումբի անդամ։

Տարածենք